Naszym celem jest realna pomoc w przeprowadzaniu testów dostępności stron internetowych.
Popraw ten artykuł

O Testach dostępności cyfrowej

W polskich zasobach poświęconych dostępności cyfrowej dotychczas (wrzesień 2019) nie było ani jednego opracowania odpowiadającego rzeczowo i konkretnie na pytania o to, jak testować dostępność cyfrową stron internetowych.

Nasz cele

Celem repozytorium jest realna pomoc w przeprowadzaniu testów dostępności stron internetowych. Stawiamy sobie dwa cele szczegółowe:

  • pokazać praktyczne podejścia do testów dostępności,
  • wypracować jednolitą bazę testów dostępności

Struktura działu

Zestawy testów zgrupowane zostały w dwóch sekcjach:

Celem sekcji Bazy źródłowe jest zgromadzenie różnych zestawów testów, dzięki którym można tworzyć własne opisy testów oraz wzbogacać i korygować opisy w bazie testów podstawowych. W zbiorze baz źródłowych może znaleźć się każdy zwarty testów i procedur testowych przetłumaczonych na język polski, o ile nie są opublikowane w zwartej formie w innym miejscu.

Jak możesz pomóc?

  • Zostań współtwórcą. Zaproponuj i opracuj test lub zestaw testów. Prześlij swoje propozycje. Skorzystaj z szablonu opisu testu
  • Zgłoś swoje sugestie, pomysły, propozycje poprawek. Skorzystaj z systemu śledzenia problemów

Zobacz artykuł Zaangażuj się, aby dowiedzieć się więcej.

Licencja