Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

HTML obejmuje elementy zwane ramkami i ramkami liniowymi (iframes, inaczej łączona, pływająca, lokalna, wbudowana). Ramki są używane do osadzania na stronie treści ze źródeł zewnętrznych. Na przykład często spotyka się osadzanie ramki z treścią audio lub wideo z innej strony.

O ile użytkownicy widzący mogą rozpoznać strukturę przedstawioną za pomocą ramek i ramek wbudowanych, to użytkownicy czytników ekranu muszą polegać na elementach programowych, które powinny przekazać informację o treści ramek. Celem tych testów jest zbadanie, czy zawartość elementów <frame> lub <iframe> została w kodzie opisana odpowiednio dla technologii wspomagajacej.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

  • W HTML5 element  <frame> jest oznaczony jako przestarzały. Element <iframe> jest częścią specyfikacji HTML5.

Mimo że element <frame> jest przestarzały, testerzy mogą spotkać się ze stronami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi z przestarzałym kodem, który choć jest nieaktualny, może i powinien być nadal dostępny.

Procedura testu dla KS 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Ramki - Frame

Identyfikacja treści

Wszystkie ramki (frame).

Instrukcja testowania

  1. Sprawdź, czy każdy element <frame ma atrybut title odpowiednio opisujący zawartość ramki

Wynik testów

Jeżeli powyższa próba zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 19 kończy się niepowodzeniem.

Ramki łączone - iFrame

Identyfikacja treści

Wszystkie ramki łączone (iFrames).

Instrukcja testowania

  1. Sprawdź, czy kombinacja dostępnej nazwy i opisu odpowiednio opisuje zawartość ramki łączonej.

Wynik testów

Jeżeli powyższa próba zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 19 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: