Popraw ten artykuł

Cel procesu testowego

Celem tego procesu testowego jest sprawdzenie, czy kodowanie treści spełnia wymagania poprawności składniowej określonej dla jezyka znaczników, w jakim treść została zpisana.

Chodzi o to, aby programy użytkownika, takie jak technologia wspomagająca, mogły dokładnie analizować i interpretować języki znaczników (kod HTML). Jeśli programy użytkownika nie mogą poprawnie odczytać informacji o treści zapisanych w kodzie, to mogą prezentować kod w różny sposób lub mogą go całkowicie nie prezentować.

Aktualnie dla procesu testowego Zaufany Tester nie określono narzędzia, które należycie umożłiwi sprawdzenie zgodności treści z tym wymaganiem. Dlatego wynik tego testo powinien być oznaczony jako nie testowano, dopóki nie zostanie określone odpowiednie narzędzie testowe.

Test 20.A 4.1.1-parsowanie

Nazwa testu ID testu Warunek testowy
20.A 4.1.1-parsowanie 20.A Ten test powinien być opisny jako NIE TESTOWANO.

Cel testu

Dla wymogu Parsowanie określono wiele wymagań. Aby ustalić, czy wymagania są spełnione, bardzo pomocne byłoby narzędzie testujące, ale aktualnie takie wiarygodne narzędzie nie jest znane. Proces testowania zostanie zaktualizowany, gdy zostanie określone odpowiednie narzędzie testowego. Do tego czasu wynik testu powinien być ustalny jako „Nie testowano”.

Ocena wyników

Wynik testu 20.A (4.1.1-parsowanie) powinien być ustalony jako Nie testowano (NT).

Obowiązujące normy

  • 4.1.1 Poprawność kodu - poziom A: W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, z wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy.

    Uwaga: Początkowe i końcowe znaczniki, w których brak kluczowych znaków, takich, jak zamykający nawias ostry lub pytajnik błędnie dopasowany do atrybutu wartości, nie są uznawane za znaczniki pełne.

  • 24. Parsowanie