Popraw ten artykuł

Zawsze należy wypełnić wszystkie poziomy dokładności (zobacz: Wprowadzenie, aby uzyskać szczegółowe informacje).

Test Protokoły OK Źle ND Uwagi KS WCAG
1. Wiele dróg Upewnij się, że istnieje wiele sposobów dotarcia do każdej strony, która jest częścią witryny, chyba że jest to krok w procesie lub strona jest bardzo mała (np. link w treści strony i link w nawigacji lub link w mapie strony i link w nawigacji).         2.4.5
2. Sugestie korekty błędów Przetestuj formularze. Pozostaw niewypełnione pola, wypełnij pola nieprawidłowymi danymi. Upewnij się, że komunikaty o błędach zawierają sugestie ich rozwiązania (gdy jest to możliwe dla systemu), chyba że zagrożone byłoby bezpieczeństwo lub cel formularza (np. nie można podawać żadnych sugestii, gdy element formularza jest częścią quizu).         3.3.3
3. Zapobieganie błędom prawnym, finansowym i danych Upewnij się, że użytkownicy mogą przeglądać, korygować, sprawdzać lub wycofywać wszelkie informacje prawne lub finansowe, lub wszelkie dane, do których będą mieli dostęp później (np. jeśli użytkownik może przekazać informacje dotyczące transakcji finansowych, zobowiązań prawnych lub umów, lub dane, do których może później uzyskać dostęp, musi być w stanie je zweryfikować i skorygować przed ich przesłaniem, albo być w stanie je później zmienić lub cofnąć).         3.3.4
4. Alternatywy tekstowe dla treści wyłącznie audio i wideo Upewnij się, że do wszystkich treści wyłącznie audio dołączona jest transkrypcja tekstowa oraz że dla wszystkich treści wyłącznie wideo dostępna jest transkrypcja/opis dźwiękowy lub tekstowy.         1.2.1
5. Opisy dźwiękowe Upewnij się, że dla wszystkich nagranych wcześniej filmów (w tym pokazów slajdów) są dostępne opisy dźwiękowe znaczącej zawartości wizualnej.         1.2.5
6. Limity czasowe Upewnij się, że użytkownicy mogą dostosować limity czasowe (chyba, że limit czasowy jest większy niż 20 godzin lub że czas jest krytyczny dla procesu) i że otrzymają w tym celu co najmniej 20 sekundowe ostrzeżenie. Upewnij się, że limity czasowe mogą być regulowane za pomocą klawiatury i że czytniki ekranu otrzymują powiadomienia o limitach czasowych.         2.2.1
7. Stosunki wizualne (Czytnik ekranu) Użyj czytnika ekranu, aby upewnić się, że wszystkie informacje wizualne i relacje (tj. struktura i skojarzenia pomiędzy treścią/omówieniami) są prawidłowo ogłaszane i opisywane, tak aby mogły być w pełni zrozumiałe wyłącznie przy użyciu czytnika ekranu.         1.3.1