Popraw ten artykuł

Limity czasu

Metoda badania:

Obserwacja, test ręczny

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu

 • Użytkownik jest informowany, jak długo trwa czas sesji.
 • Użytkownik jest monitowany przed upływem czasu trwania sesji.
 • Fokus jest przenoszony do okna lub obszaru strony z monitem.
 • Użytkownik może wyłączyć lub dostosować limit czasu za pomocą prostej czynności.
 • Gdy użytkownik potwierdzi zapoznanie się z monitem, fokus powraca do miejsca, w którym był przed monitem
 • Użytkownik jest powiadamiany że sesja wygasła i otrzymuje instrukcje, jak powrócić do sesji.

Uwaga. W WCAG zdefiniowano 3 wyjątki, których nie obejmują wymagania kryterium sukcesu 2.2.1:

 • Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: sytuacje, gdy nie można zmienić limitu czasu, który wynika z organizacji pewnych procesów w czasie rzeczywistym, np. wyznaczonego czasu trwania aukcji, promocji, terminu składania ofert, lub:
 • Wyjątek dotyczący istoty czynności: sytuacje, gdy wydłużenie limitu czasu powodowałoby zaburzenie sensu czynności, przekroczenie istotnych warunków (np. w przypadku testów, w których istotnym kryterium jest czas reakcji.
 • Wyjątek 20 godzin: sytuacje, w których limit czasowy jest dłuższy niż 20 godzin.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź przed upływem limitu czasu, czy:
  • Użytkownik jest ostrzegany o ograniczonym limicie czasu
  • Użytkownik ma możliwość wyłączenia albo przedłużenia limitu czasu co najmniej dziesięciokrotnie
  • Użytkownik otrzymuje monit o zbliżającym się wygaśnięciu sesji i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie jej czasu za pomocą prostej czynności.
 2. Sprawdź, czy alert ostrzegający o upływającym limicie czasu jest przekazywany w sposób wymuszający uwagę użytkownika, np. jest wyświetlany w oknie modalnym.
 3. Sprawdź, czy użytkownik jest powiadamiany, że sesja wygasła oraz czy w powiadomieniu znajduje się prosta instrukcja, jak powrócić do sesji (np. „Zaloguj się ponownie”).

Zasoby

Pomocne narzędzia:

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania