Popraw ten artykuł

Określenie języka

Metoda badania:

Kontrola wzrokowa. Inspekcja kodu HTML.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 3.1.1 Język strony, kryterium sukcesu: 3.1.2 Język części.

 • Element <html> zawiera atrybut języka lang, a określony w nim język pasuje języka strony głównej treści strony.
 • Treść w innych językach ma odpowiednio zdefiniowany atrybut językowy na elemencie obejmującym fragment innojęzyczny.

Procedura testowania:

 1. Przeglądając treść strony, określ domyślny naturalny język strony. Domyślnym jest język, w którym prezentowana jest główna treść strony.
 2. Zobacz źródło strony i sprawdź, czy w znaczniku <html> zdefiniowany jest atrybut lang.
 3. Sprawdź, czy wartość atrybutu lang odpowiada domyślnemu językowi strony.
 4. Przejrzyj ponownie stronę i sprawdź, czy istnieją na stronie pojedyncze słowa lub grupy słów w innych językach, niż domyślny język strony..
 5. Korzystając z funkcji Zbadaj element w przeglądarce, sprawdź, czy każdy znaleziony innojęzyczny element strony został objęty odpowiednim znacznikiem z poprawną wartością atrybutu lang.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Lang Favlet z kolekcji Level Access
 • opcja struktura w skryptozakładce ANDI https://lepszyweb.pl/andi/help/install.html

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Testowanie języka strony za pomocą skryptozkładki ANDI

 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu opcję struktura.
 2. Wybierz z menu poziomego opcję więcej szczegółów.
 3. Wybierz z rozwijanej listy opcję język strony.
 4. Sprawdź w oknie dialogowym, czy domyślny język strony został określony poprawnie.

Techniki WCAG 2.1

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania