Popraw ten artykuł

Określenie języka

Uzasadnienie testu

Domyślny język naturalny (ludzki) dla każdej strony internetowej oraz język fragmentów tekstu, które używają języka innego niż domyślny, muszą być określone programowo, aby programy użytkownika, w tym technologie wspomagające poprawnie interpretowały i prezentowały informacje.

Metoda badania:

Kontrola wzrokowa. Inspekcja kodu HTML.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

 • W przypadku treści internetowych atrybut języka lang może być atrybutem wielu znaczników HTML. Jego struktura to <[znacznik HTML] lang="[podstawowy podznacznik języka\]">. Podstawowy podznacznik języka jest pierwszym 2- lub 3- znakowym kodem w wartości atrybutu lang. Dialekty określone w podznacznikach języka (dodatkowe 2 lub 3 znaki) nie są częścią tego testu.
 • Wyjątek: Nazwy własne, terminy techniczne, słowa nieokreślonego języka oraz słowa lub frazy, które stały się częścią języka bezpośrednio otaczającego tekstu, nie są objęte językiem części.

Uwaga: Język strony można ustawić innymi metodami niż atrybut lang, na przykład za pomocą nagłówków HTTP lub elementu meta. Te metody nie są obsługiwane przez wszystkie technologie wspomagające. Te inne metody są niewystarczające do spełnienia kryterium sukcesu 3.1.1.

Obsługa dostępności

W przypadku tej reguły nie są znane żadne poważne problemy z obsługą dostępności.

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 3.1.1 Język strony, kryterium sukcesu: 3.1.2 Język części.

 • Element <html> zawiera atrybut języka lang, a określony w nim język pasuje do języka głównej treści strony.
 • Treść w innych językach ma odpowiednio zdefiniowany atrybut językowy w elemencie HTML obejmującym fragment innojęzyczny.
 • Jeśli istnieje atrybut xml-lang, jego wartość jest taka sama, jak wartość atrybutu lang.

Procedura testowania:

 1. Przeglądając treść strony, określ domyślny naturalny język strony. Domyślnym jest język, w którym prezentowana jest główna treść strony.
 2. Zobacz źródło strony i sprawdź, czy w znaczniku <html> zdefiniowany jest atrybut lang.
 3. Sprawdź, czy wartość atrybutu lang odpowiada domyślnemu językowi strony.
 4. Przejrzyj ponownie stronę i sprawdź, czy istnieją na stronie pojedyncze słowa lub grupy słów w innych językach, niż domyślny język strony.
 5. Korzystając z funkcji Zbadaj element w przeglądarce, sprawdź, czy każdy znaleziony innojęzyczny element strony został objęty odpowiednim znacznikiem z poprawną wartością atrybutu lang.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Lang Favlet z kolekcji Level Access
 • opcja struktura w skryptozakładce ANDI https://lepszyweb.pl/andi/help/install.html

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Testowanie języka strony za pomocą skryptozkładki ANDI

 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu opcję struktura.
 2. Wybierz z menu poziomego opcję więcej szczegółów.
 3. Wybierz z rozwijanej listy opcję język strony.
 4. Sprawdź w oknie dialogowym, czy domyślny język strony został określony poprawnie.

Techniki WCAG 2.1

Przypadki testowe

Zaliczone

Element html ma atrybut lang o niepustej wartości (“”). `<html lang=”en”></html>

Element html ma atrybut lang ze poprawnym podznacznikiem języka podstawowego, mimo że podznacznik regionu jest określony niepoprawnie.

&lt;html lang="en-US-GB"&gt;&lt;/html&gt;

Element html ma identyczne podznaczniki języka podstawowego dla swoich atrybutów lang i xml:lang.

&lt;html lang="EN" xml:lang="en"&gt;&lt;/html&gt;

Niezaliczone

Element html nie ma atrybutu lang &lt;html&gt;&lt;/html&gt;

Element html ma atrybut lang bez tekstu (tylko spację) &lt;html lang=" "&gt;&lt;/html&gt;

Element html ma atrybut xml:lang &lt;html xml:lang="en"&gt;&lt;/html&gt;

Element html ma atrybut lang z niepoprawnym podznacznikiem języka podstawowego.

`<html lang=”em-US”></html>

Atrybut lang tej strony to trzyliterowy kod ISO 639.2, który nie ma znanego podznacznika języka podstawowego.

&lt;html lang="eng"&gt;
	&lt;body&gt;
		&lt;p lang="en"&gt;Lubię reguły testowe ACT!&lt;/p&gt;
	&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;