Popraw ten artykuł

Treść ruchoma, migająca lub błyskająca

Ruchome, migające lub błyskające treści to karuzele (np. przykład karuzeli, reklamy, filmy wideo, automatyczne aktualizowanie aukcji internetowych, notowań giełdowych, przewijanie wiadomości w kanałach informacyjnych i inne. Użytkownicy muszą mieć możliwość kontrolowania ruchomych treści, zwłaszcza niektóre osoby z zaburzeniami uwagi lub zaburzeniami przetwarzania obrazów.

Potencjalne problemy z dostępnością podczas poruszania, migania lub błyskania treści obejmują:

  1. Zrozumienie przesuwanych informacji - niektóre osoby czytają i przetwarzają informacje powoli. Treść może zniknąć, zanim ludzie zdążą ją przeczytać. Niektórzy ludzie mają trudności ze śledzeniem ruchomych obiektów.
  2. Odwracanie uwagi przez ruchome treści – Przesuwanie czy miganie treści może utrudniać skupianie się i czytanie w innym miejscu; oznacza to, że ludzie nie mogą skupić się na istotnych dla nich treściach, ponieważ ich uwagę przyciąga ruch w innym obszarze strony internetowej.

Ponadto migająca lub błyskająca treść może powodować drgawki u osób z padaczką światłoczułą, szczególnie jeśli:

  1. miga więcej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy,
  2. obejmuje dostatecznie duży obszar ekranu oraz
  3. jest stosunkowo jasna.

Co sprawdzać

  • Sprawdź, czy istnieją na stronie jakieś treści ruchome, migające lub przewijane, które uruchamiają się automatycznie, a ruch trwa dłużej niż pięć sekund. Jeśli tak, sprawdź, czy użytkownik może je wstrzymać, zatrzymania lub ukryć.
  • Sprawdź, czy istnieją na stronie jakiekolwiek treści aktualizowane automatycznie (takie jak ceny akcji, licytacji, wiadomości w kanale informacyjnym). Jeśli tak, sprawdź, czy użytkownik może je wstrzymać, zatrzymania lub ukryć albo ustalać częstotliwość aktualizacji.
  • Sprawdź, czy istnieje jakaś treść, która błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy. Jeśli tak, to konieczna jest dalsza ocena, jak wyjaśniono w Zrozumieć kryterium sukcesu 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu.

Dowiedz się więcej o treściach ruchomych, migających i błyskających


< Formularze, etykiety i błędy | Łatwe testy - spis treści | Alternatywy multimediów >