Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

 • 2.4.2 Tytuły stron - poziom A: Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Uzasadnienie metody badania

Element <title> dla strony. Określa tytuł dokumentu i jest wymagany we wszystkich dokumentach HTML/XHTML. Ten test ocenia obecność opisowego tytułu dla strony internetowej.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Każda strona internetowa musi mieć opisowy tytuł. Ten test jest zawsze obowiązkowy.
 • Element <title> w tym teście różni się od atrybutu title używanego do dodawania podpowiedzi/dodatkowych informacji o elemencie.
 • Niektóre aplikacje internetowe i inne niż internetowe mogą zawierać treści, które zmieniają się dynamicznie. W takich przypadkach tytuł strony powinien wystarczająco opisywać cel aplikacji.
 • Specyfikacja HTML5 stanowi, że dokument HTML powinien mieć tylko jeden element <title> ORAZ że element <title> powinien być dzieckiem elementu <head>. Ale w praktyce wszystkie nowoczesne przeglądarki korygują błędy składniowe związane z lokalizacją i zagnieżdżaniem elementu <title>. Oznacza to, że nawet jeśli w kodzie strony zostanie umieszczonych więcej niż jeden element <title>, to programy korzystające z Obiektowego Modelu Dokumentu (DOM) umieszczą element <title> w prawidłowej lokalizacji i zazwyczaj będą przedstawiać użytkownikowi tylko pierwszy element <title> (jeśli jest więcej niż jeden).

Procedura testu dla KS 2.4.2 Tytuły stron

Identyfikacja treści

Znacznik <title> dla strony.

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy dla strony jest zdefiniowany element <title>.
 2. Sprawdź, czy tytuł strony określa treść lub przeznaczenie strony internetowej.
  1. W przypadku stron w witrynie internetowej sprawdź, czy po tytułach stron można je rozróżniać.
  2. W przypadku dokumentów lub aplikacji internetowych, do opisania celu wystarcza nazwa dokumentu lub aplikacji internetowej.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 2.4.2 oraz Wymaganie podstawowe nr 11 kończy się niepowodzeniem.

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: