Popraw ten artykuł
Tagi: nawigacja

Dostęp z klawiatury i widoczny fokus

Wiele osób nie może korzystać z myszy i w interakcjach z internetem musi polegać na klawiaturze.

Osoby niewidome i słabowidzące, a także osoby z ograniczonymi możliwościami ruchu i manipulacji oraz osoby, które nie mogą korzystać z innych urządzeń wskazujących takich, jak mysz czy dotyk, polegają na klawiaturze lub technologiach wspomagających i strategiach adaptacyjnych, które opierają się na poleceniach klawiaturowych wprowadzanych za pomocą skrótów klawiaturowych lub poleceń głosowych.

Dla takich osób strony są dostępne tylko wówczas, gdy umożliwiają przeglądanie wszystkich treści i obsługę wszystkich funkcji – łączy, formularzy, odtwarzaczy mediów itp. – za pomocą klawiatury. Takie osoby mogą, ale nie muszą korzystać z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu.

Dla osób słabowidzących niezbędna jest również widoczność wskaźnika fokusu, czyli oznaczenia miejsca, które aktualnie oczekuje na sygnały wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury (naciśnięcia klawiszy). Fokus pokazuje, na którym elemencie w danej chwili w programie użytkownika skupiona jest uwaga odbiornika sygnałów z klawiatury, czyli który z interaktywnych elementów strony jest aktualnie wybrany i gotowy, by wykonać działanie żądane przez użytkownika.

Widoczny wskaźnik fokusu zapewnia, że użytkownicy klawiatury mogą się w każdym momencie zorientować, w którym miejscu strony się znajdują. Wyraźne wskaźniki fokusu są szczególnie ważne dla osób słabowidzących oraz dla osób z problemami poznawczymi, z trudnościami koncentracji uwagi, bo pozwalają im na takie same możliwości orientowania się na stronie, jakie mają osoby korzystające z urządzeń wskazujących.

Podczas nawigacji klawiaturą po stronie, nazywanej nawigacją sekwencyjną, fokus powinien się przemieszczać sensownie zgodnie z logiczną kolejnością elementów strony.

Aby zapewnić widoczność fokusu, twórcy stron mogą posłużyć się różnymi wskaźnikami, np. obramowaniem lub podkreśleniem elementu, który uzyskał fokus, odwróceniem (inwersją) kolorów elementu – wyświetleniem jasnego tekstu na ciemnym tle lub odwrotnie. W polach formularzy domyślnym wskaźnikiem fokusu jest migający kursor. Autorzy stron są zachęcani, by wzmocnić widoczność fokusu, który jest użyteczny dla wszystkich, a niezbędny dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu.

Kontur wokół środkowego łacza

Rysunek 1. Zwróć uwagę na kontur wokół środkowego łącza

Przycisk bez fokusu po lewej stronie i z fokusem po prawej stronie. Zastosowano inwersję kolorów

Rysunek 2. Porównaj ten sam przycisk bez fokusu (po prawej – fioletowy napis na białym obramowanym tle) i z fokusem (po prawej – biały napis na fioletowym tle i obramowanie).

Co robić

W przeglądarkach, która obsługują nawigację za pomocą klawiatury za pomocą klawisza Tab (na przykład, Firefox, IE, Chrome i Safari):

 • W systemie Mac trzeba włączyć nawigację za pomocą klawiatury. W tym celu:
  • W nowszych przeglądarkach: wybierz Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty, a następnie wybierz przycisk opcji Wszystkie elementy sterujące.
  • W starszych przeglądarkach: wybierz Preferencje systemowe > Klawiatura > Skróty klawiaturowe, a następnie w sekcji Pełny dostęp z klawiatury zaznacz Wszystkie kontrolki.
 • Kliknij w pasku adresu, a następnie odłóż na bok mysz i nie używaj jej podczas testowania.
 • Naciskaj na klawiaturze klawisz Tab, aby przejść przez elementy na stronie. Można naciskać kombinację klawiszy Shift+Tab, aby poruszać się do tyłu.
 • Aby poruszać się w obrębie elementów, takich jak listy rozwijane, paski menu, harmonijki, naciskaj klawisze strzałek.
 • Aby wybrać konkretną pozycję w obrębie listy rozwijanej:
  • Przejdź klawiszem Tab do listy rozwijanej,
  • za pomocą klawiszy strzałek przenoś fokus między elementami listy,
  • naciśnij Enter, gdy fokus znajdzie się na elemencie, który chcesz wybrać.

Co sprawdzać

 • Tab do wszystkich: Sprawdź, czy klawiszem Tab można dotrzeć do wszystkich interaktywnych elementów na stronie, w tym łączy, pól formularzy, przycisków i pokręteł odtwarzacza multimedialnego. (Częstym problemem jest to, że nie można dotrzeć tabulatorem do elementów sterujących odtwarzacza multimedialnego.)
 • Tab ze wszystkich: Sprawdź, czy za pomocą klawisza Tab można wyjść ze wszystkich elementów, do których można było przenieść fokus. (Częstym problemem jest zatrzymanie fokusu klawiatury przez kontrolki mediów albo utknięcie wewnątrz innego elementu osadzonego na stronie, np. mapie tak, że nie można się z nich wydostać bez użycia myszki. Nazywa się to „pułapką na klawiaturę”).
 • Kolejność tabulacji: Sprawdź, czy kolejność przemieszczania następuje w logicznej kolejności czytania (np. od lewej do prawej, w przypadku języków, w których obowiązuje taki kierunek pisania, z góry na dół).
 • Widoczny fokus: Sprawdź, czy fokus jest wyraźnie widoczny, gdy przemieszczasz się przez kolejne elementy, to znaczy, czy w każdym momencie umiesz powiedzieć, w którym miejscu znajduje się fokus, np. że łącze uzyskało dodatkowe wyróżnienie (uwaga, zniknięcie podkreślenia nie jest dodatkowym wyróżnieniem!), że przycisk zmienił kolorystykę, że wokół pola formularza pojawił się obrys. Uwaga: Nie wszystkie elementy muszą uzyskiwać taki sam wskaźnik fokusu, ale wszystkie elementy pełniące podobne funkcje powinny być oznaczane fokusem w podobny sposób.
 • Obsługa wszystkich funkcji klawiaturą: Sprawdź, czy za pomocą klawiatury można zrobić wszystko, to znaczy, że nie potrzebujesz myszy, aby aktywować akcje, opcje, widoczne zmiany i inne funkcje. (Częstym problemem jest to, że niektóre funkcje są dostępne tylko przy najechaniu myszą i nie można ich aktywować klawiaturą).
 • Rozwijane listy: Sprawdź, czy po przejściu tabulatorem do listy rozwijanej, można użyć klawiszy strzałek, aby przejść przez wszystkie opcje bez wywołania działania. (Częstym problemem w przypadku list rozwijanych używanych do nawigacji jest to, że gdy tylko strzałka przeniesie fokus na następną pozycję, to ta pozycja zostaje automatycznie wybrana i nie można już przejść do innych pozycji na liście albo następuje przekierowanie na inną stronę lub w inne miejsce strony.)
 • Łącza graficzne: Sprawdź, czy obrazy, które są łączami, mają wyraźnie widoczny fokus i czy możesz wywołać każde łącze klawiaturą (naciskając Enter).

Sprawdzenie widoczności fokusu na stronie demo PrzediPo

Otwórz dostępną wersję strony Ankieta. Przejdź przez wszystkie elementy strony klawiszem Tab, a w obrębie złożonej grupy elementów poruszaj się strzałkami. Zwróć uwagę,

 • że wiele elementów w chwili uzyskania fokusu otrzymuje zielone tło
 • że niektóre elementy w chwili uzyskania fokusu są obrysowane przerywaną linią
 • że przyciski opcji są otaczane przerywanym obrysem i przenoszone jest do nich zaznaczenie (kropka)
 • że między opcjami w grupie opcji można się poruszać strzałkami
 • że pozycje na liście rozwijanej można wybierać strzałkami.

Dowiedz się więcej o dostępie za pomocą klawiatury


< Zmiana rozmiaru tekstu | Łatwe testy - spis treści | Formularze, etykiety i błędy >