Popraw ten artykuł

Listy

Metoda badania:

Inspekcja kodu, wykorzystanie narzędzia ujawniającego listy, kontrola wzrokowa

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje

 • Autor zastosował odpowiednie typy list (nieuporządkowane, uporządkowane, opisów)
 • Listy jednopoziomowe znajdują się w obrębie jednego elementu listy (<ol>, <ul> lub <dl>).
 • Elementy na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych objęte są znacznikami <li>, a na listach opisów znacznika <dd>.
 • Zagnieżdżenia list podrzędnych na listach wielopoziomowych są poprawne (listy podrzędne umieszczone są wewnątrz znaczników <li>).

Procedura testowania:

 1. Przejrzyj stronę. Znajdź na stronie zestawienia elementów wyglądające jak listy.
 2. Sprawdź, czy wykazy, w których kolejność elementów nie ma istotnego znaczenia, zostały oznaczone jako listy nieuporządkowane (za pomocą znacznika <ul>.
 3. Sprawdź, czy wykazy, w których kolejność elementów jest istotna, bo np. przedstawiają kolejność kroków w procedurze, zostały oznaczone jako listy uporządkowane (za pomocą znacznika <ol>.
 4. Sprawdź, czy treści, które prezentują grupy elementów powiązanych na zasadzie nazwa-wartość są oznakowane jako listy opisów (za pomocą znacznika <dl>.
 5. Sprawdź, czy wykazy z hierarchią zagnieżdżonych elementów są zagnieżdżone poprawnie, to znaczy listy podrzędne umieszczone są wewnątrz znaczników <li> .

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI.
 2. Wybierz z menu ANDI opcję structures, a następnie z menu poziomego XX lists (XX oznacza liczbę list wykrytych na stronie)
 3. Zobacz szczegółową informację o liczbie i typie wykrytych list.
 4. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi elementami struktury strony, zbadaj każdą listę według zaleceń powyżej w sekcji Instrukcje.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Lists z kolekcji Paula J. Adama
 • Opcja structures w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania