Popraw ten artykuł

Zawsze należy wypełnić wszystkie poziomy dokładności (zobacz: Wprowadzenie, aby uzyskać szczegółowe informacje). Instrukcje obsługi czytnika ekranu można znaleźć w przewodnikach WebAIM wymienionych w zasobach internetowych.

Test Protokoły OK Źle ND Uwagi KS WCAG
1. Odpowiednia kolejność odczytu Odsłuchaj, jak czytnik ekranu (np. NVDA lub VoiceOver) czyta całą zawartość każdej strony (np. Ctrl+Home, a następnie Insert+Down Arrow w NVDA). Upewnij się, że wszystko jest odczytywane oraz że jest odczytywane w sensownej kolejności.         1.3.2
2. Tekst alternatywny Podczas korzystania z czytnika ekranu upewnij się, że wszystkie treści nietekstowe (obrazy, dźwięk, wideo, animacje, przyciski itp.) posiadają opis identyfikujący zawartość lub dostarczający równoważnych informacji, chyba że są one czysto dekoracyjne (tj. nie mają znaczenia) – w takim przypadku powinny być ignorowane przez czytniki ekranu.         1.1.1
3. Kolejność fokusu klawiatury (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranu użyj klawisza tabulatora na klawiaturze, aby poruszać się po każdej stronie i upewnij się, że kolejność, w jakiej elementy otrzymują fokus, ma sens. Upewnij się również, że nieaktywne części stron nie są oznaczane fokusem.         2.3.3
4. Dostęp z klawiatury (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranu upewnij się, że wszystko na każdej stronie działa z klawiaturą (tzn. wszystko, co można zrobić za pomocą myszy lub ekranu dotykowego, można również zrobić bez nich).         2.1.1
5. Brak pułapki na klawiaturę (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranu, upewnij się, że punkt uwagi nie może być nigdzie zablokowany (tzn. z każdego miejsca oznaczonego fokusem możesz się wydostać za pomocą klawiatury, bez konieczności używania myszy lub ekranu dotykowego).         2.1.2
6. Poziomy nagłówków (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranowego poruszaj się po nagłówkach za pomocą klawiatury (np. klawisz h w programie NVDA). Upewnij się, że na stronie jest tylko jeden nagłówek h1, że w strukturze nagłówków nie są pomijane żadne poziomy (np. nie ma przeskoku z h1 do h3) oraz że wszystkie nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone (tj. ogólna struktura ma sens).         1.3.1
7. Etykiety i instrukcje w formularzach (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranu upewnij się, że dla wszystkich pól (kontrolek) formularzy odczytywane są etykiety lub instrukcje (przeniesienie fokusu na pole (kontrolkę) powoduje odczytanie etykiety/ instrukcji przez czytnik ekranu).         3.3.2
8. Identyfikacja błędów w formularzach (Czytnik ekranu) Podczas korzystania z czytnika ekranu, przetestuj formularze. Pozostaw niewypełnione pola, wypełnij pola nieprawidłowymi danymi. Upewnij się, że formularz nie zostanie wysłany z brakującymi lub błędnymi danymi. Upewnij się, że błędy są sygnalizowane przez czytnik ekranu i że można stwierdzić, gdzie zostały popełnione błędy i na czym polegały (jak je naprawić).         3.3.1