Popraw ten artykuł

Test

Czy elementy przesuwające się, migoczące lub automatycznie odświeżane można zatrzymać, wstrzymać lub ukryć?

Wyjaśnienie

Każdy użytkownik pracuje w swoim tempie, a użytkownicy niepełnosprawni potrzebują tego czasu zazwyczaj więcej. Tymczasem wiele serwisów internetowych zawiera elementy informacyjne lub nawigacyjne, które wymagają refleksu, by z nich skorzystać. Przewijające się paski informacyjne, tabele z danymi odświeżanymi na bieżąco, pojawiające się i znikające elementy interfejsu mogą być poważną przeszkodą dla osób niewidomych, słabowidzących, starszych lub z ograniczeniami ruchu. Należy użytkownikom dać możliwość, by takie elementy mogli całkiem zatrzymać i zapoznać się spokojnie z ich treścią, wstrzymać na dłuższy okres czasu lub ostatecznie ukryć. Z kolei informacje automatycznie odświeżane powinny dawać możliwość zamrożenia treści lub dopasowania częstotliwości odświeżania do możliwości użytkownika.