Popraw ten artykuł

Podstawa testowania TIK - wprowadzenie

Jest to robocze tłumaczenie SZKICU wersji 3.0 pakietu testów ICT Testing Baseline ustanowionego przez US Federal CIO Council (podkomitet Federalnej Rady Dyrektorów ds. Informatyki Stanów Zjednoczonych) w celu zapewnienia standardowych metod oceny treści elektronicznych w Internecie pod kątem zgodności z normami Sekcji 508, które są zgodne z WCAG 2.0 poziom A i kryteriami sukcesu AA.

ICT Testing Baseline obejmują uporządkowane w 25 podstawowych wymagań testy zgodności z kryteriami sukcesu WCAG 2.0. Nie obejmują, niestety, kryteriów sukcesu dodanych w WCAG 2.1.

Pierwsza wersja ICT Testing Baseline powstała w 2009 roku, aby zapewnić spójność w testach zgodności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) z wymaganiami Section 508. Później testy podstawowe zostały wykorzystane w przygotowaniu Trusted Tester: Section 508 Conformance Test Process For Web - procesu testowania zgodności internetowej z Sekcją 508, opublikowanego w lipcu 2019 roku w wersji 5.

Po oparciu norm Sekcji 508 w 2017 roku na Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ICT Testing Baseline oraz Trusted Tester Conformance Test Process zostały odpowiednio zmodernizowane.

ICT Testing Baseline zostały uznane za najlepsze praktyki przez Federal Chief Information Officers Council, Accessibility Community of Practice (Federalną Radę Dyrektorów ds. Informacji, Wspólnota Praktyk Dostępności).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat amerykańskich rozwiązań, odwiedź Section 508 Testing.

Licencja ICT Testing Baseline pozwala na ich wykorzystanie bez ograniczeń, między innymi daje prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i/lub sprzedawania kopii pod warunkiem uznania praw autorskich twórców i stosowanych zastrzerzeń dotyczących nieudzielania jakichkolwiek gwarancji związanych z użytkowniem.

Korzystając z tej licencji, przedstawiamy do wykorzystania polską adaptację ICT Testing Baseline , licząc, że:

  • po pierwsze, będą pomocne w ocenianiu dostępnosci stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz
  • po drugie, pomogą w stworzeniu polskiej bazy podstawowych testów dostępności cyfrowej.