Popraw ten artykuł

Zawsze należy wypełnić wszystkie poziomy w całości (zobacz: Wprowadzenie, aby uzyskać szczegółowe informacje). Jeśli strony nie zawierają żadnych treści audio/wideo, należy odpowiednio zaznaczyć “nie dotyczy”.

Test Protokoły OK Źle ND Uwagi KS WCAG
1. Widoczność fokusu Użyj klawisza tabulatora na klawiaturze do poruszania się po każdej stronie i upewnij się, że oznaczenie fokusem punktu uwagi jest zawsze wyraźnie widoczne, można określić, gdzie się aktualnie znajduje się punkt uwagi.         2.4.7
2. Kolejność tabulacji Użyj klawisza tabulatora na klawiaturze, aby poruszać się po każdej stronie i upewnij się, że kolejność, w jakiej elementy są oznaczane fokusem, ma sens. Upewnij się również, że nieaktywne części stron nie są oznaczane fokusem.         2.4.3
3. Dostęp z klawiatury Upewnij się, że wszystko na każdej stronie działa z klawiaturą (tzn. wszystko, co można zrobić za pomocą myszy lub ekranu dotykowego, można również zrobić bez nich).         2.1.1
4. Bez pułapek klawiatury Upewnij się, że punkt uwagi nie może być nigdzie zablokowany (tzn. z każdego miejsca oznaczonego fokusem możesz się wydostać za pomocą klawiatury, bez konieczności używania myszy lub ekranu dotykowego).         2.1.2
5. Poziomy nagłówka Posłuż się wybranym narzędziem wyświetlającym strukturę nagłówków (konspekt strony), np. tota11y lub h123. Upewnij się, że na stronie jest tylko jeden nagłówek h1, że w strukturze nagłówków nie są pomijane żadne poziomy (np. nie ma przeskoku z h1 do h3) oraz że wszystkie nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone (tj. ogólna struktura ma sens).         1.2.1
6. Kontrast kolorów (wizualny) Szukaj tekstu i ikon (poza logo), które są trudne do odczytania na tle ze względu na użyte kolory (np. jasnoszary tekst na białym lub zielony tekst na niebieskim).         1.4.3
7. Napisy wideo Upewnij się, że wszystkie nagrane wcześniej filmy wideo mają napisy przekazujące dokładnie te same informacje, co ścieżka dźwiękowa.         1.2.2
8. Napisy wideo na żywo Upewnij się, że wszystkie transmisje wideo na żywo mają napisy przekazujące dokładnie te same informacje, co ścieżka dźwiękowa.         1.2.4
9. Sterowanie dźwiękiem Upewnij się, że istnieje sposób na wyłączenie dźwięku odtwarzanego automatycznie, który trwa dłużej niż 3 sekundy (w tym dźwięku w przekazie wideo). Upewnij się, że elementy sterujące dźwiękiem działają z klawiaturą.         1.4.2
10. Sterowanie sygnałem wizyjnym Upewnij się, że istnieje sposób na zatrzymanie odtwarzanego automatycznie ruchu lub migania trwającego dłużej niż 5 sekund. Upewnij się, że elementy sterujące ruchem działają z klawiaturą.         2.2.2