Łatwe testy może przeprowadzić każdy, kto korzysta z Internetu. Nie potrzebujesz specjalnej wiedzy ani umiejętności. Niektóre testy wymagają obejrzenia strony bądź posłuchania dźwięku. Inne wymagają zastosowania prostych narzędzi. Ale ogólnie rzecz biorąc są to testy łatwe do przeprowadzenia.
Popraw ten artykuł

Narzędzia: Pasek narzędzi Web Developer i inne (opcjonalnie)

Większość tych kontroli można przeprowadzić za pomocą dowolnej przeglądarki, tzn. nie trzeba pobierać specjalnych narzędzi. Jednak niektóre testy będą łatwiejsze, jeśli skorzystasz z odpowiednich narzędzi. Aby zachować prostotę, ograniczyliśmy listę sugerowanych narzędzi do minimum. Wszystkie są narzędziami bezpłatnymi, łatwymi w instalacji i stosowaniu. Niestety, nie zawsze są dostępne w języku polskim. Ale problemowi z rozumieniem komunikatów uda nam się zapewne zaradzić, zapewniając w instrukcjach niezbędne tłumaczenia.

Zwróć uwagę, że nie promujemy tutaj żadnego z narzędzi. Istnieje wiele innych narzędzi, z których można skorzystać. WAI W3C zestawia ich listę na swojej stronie

Pasek narzędzi Web Developer

Wiele przydatnych, a czasem niezbędnych podręcznych narzędzi oceny stron internetowych oferuje pasek narzędzi Web Developer. Autor, Chris Pedrick udostępnia na swojej stronie trzy wersje paska dla najpopularniejszych przeglądarek. Możesz je również pobrać i zainstalować za pomocą poniższych bezpośrednich linków

Usługa internetowa WAVE

WAVE to zestaw narzędzi oferowanych przez WebAim.org i Uniwersytet Stanowy Utah w USA. WAVE wspomaga ocenianie dostępności, pomaga wykryć wiele błędów i możliwych błędów dostępności. Filozofią twórców jest skupić się na problemach, które mają największy wpływ na dostępność stron oraz na edukacji na temat dostępności stron. WAVE można zainstalować jako dodatki w przeglądarkach Chrome i Firefox. Ale można również korzystać z WAVE udostępnionego jako usługa internetowa na stronie https://wave.webaim.org/.

Inne dodatki i rozszerzenia przeglądarek

Oprócz wymienionych powyżej, użyteczne będą inne usługi internetowe bądź rozszerzenia przeglądarek. W łatwych testach wykorzystujemy także;

  • usługę internetową W3C – walidator HTML. Możesz sobie zapewnić szybki dostęp do tej usługi za pomocą skryptozakładek opublikowanych na stronie https://validator.w3.org/favelets.html
  • WCAG Color Contrast Checker - rozszerzenie przeglądarek
  • skryptozakładki Form labels i Forms:

(Jeśli nawet nie możesz pobrać i zainstalować tych narzędzi, to nadal możesz wykonać łatwe testy za pomocą dowolnej przeglądarki).

Odniesienia i łącza do WCAG

Wszystkie testy opierają się na Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG). W Europie i w Polsce standard WCAG stał się normą prawną EN 301 V2.1.2.

Główne punkty w WCAG są nazywane „kryteriami sukcesu”. W sekcjach „Dowiedz się więcej o…” znajdują się łącza do stron wyjaśniających odpowiednie kryteria sukcesu w dokumencie „Zrozumienie WCAG”.

Ćwiczenia z Demo Przed-Po

Serwis Demo PrzediPo[https://przedipo.lepszyweb.pl/] pokazuje dwie wersje tej samej, nieistniejącej w rzeczywistości witryny Światła Miasta: wersję niedostepną i poprawioną wersję dostępną. Możesz użyć stron PrzediPo, aby przećwiczyć wykonywanie niektórych opisywanych tutaj testów. Na przykład najpierw sprawdź dostępną wersję strony, aby zobaczyć, jak powinna wyglądać, a potem sprawdź wersję niedostępną.

Niektóre z testów opisujemy w sekcjach zatytułowanych Ćwiczenia z Demo PrzediPo.

Do stron PrzediPo dołączone są adnotacje, które zawierają bogaty zestaw informacji na temat dostępności i niedostępności na stronach demo. Aby włączyć adnotacje, wybierz w menu opcję Pokaż adnotacje. Problemy dostępności są oznaczone na każdej stronie wyróżnionymi łączami przy lewej krawędzi strony. Wybierz link z numerem notatki, aby wyświetlić okno wyskakujące z informacjami. Wszystkie adnotacje możesz również zobaczyć pod każdą ze stron.

Kilka ważnych pojęć

Oto kilka rzeczy, które należy wiedzieć, aby dobrze rozumieć instrukcje przedstawione w tym przewodniku:

  • znakowanie – termin odnosi się do kodu strony internetowej, zwanego HTML. Kod strony internetowej można zobaczyć w większości przeglądarek, wybierając z menu: Widok > Źródło. Nie musisz oglądać kodu strony, aby przeprowadzić łatwe testy. Ale rozumienie słów „znakowanie”, czy „oznakowane” pomaga zrozumieć instrukcje. Znakowanie to najkrócej opisywanie elementów strony specjalnymi znacznikami, czyli słowami ujętymi w nawiasy kątowe.
  • technologie wspomagające albo asystujące, albo pomocnicze to oprogramowanie lub sprzęt, z którego korzystają osoby z niepełnosprawnościami, aby korzystać ze stron i aplikacji komputerowych, w tym internetowych.
  • czytniki ekranu to rodzaj technologii pomocniczej - oprogramowanie, które umożliwia nawigację po stronie internetowej i odczytuje na głos treści stron. Są używane przez osoby niewidome.
  • sterowanie głosem, nazywane czasem wejściem głosowym, polega na użyciu mowy zamiast klawiatury i myszy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:
  • Wprowadzenie do dostępności sieci
  • Zasady dostępności; artykuł w języku angielskim, skorzystaj z tłumaczenia Google.

< Wstępny przegląd dostępności | Łatwe testy - spis treści | Tytuł strony >