Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

 • 1.4.3 Kontrast (minimum) - poziom AA: Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazów tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami:

 • Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1.
 • Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazów tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
 • Logo: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).

Uzasadnienie metody badania


Ten test jest przeprowadzany w celu oceny równego dostępu do informacji dla wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy mogą mieć trudności z rozróżnieniem elementów o niskim kontraście.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki


 • Wyjątki: następujące typy tekstu i obrazy tekstu nie są uwzględnione w tym teście:
  • Logotypy: logo lub nazwa marki
  • Nieaktywne (wyłączone) komponenty interfejsu użytkownika
  • Czysto dekoracyjne i nieistotne, bez żadnej funkcjonalności
  • Zawarte w obrazach, które zawierają inną znaczącą treść wizualną
 • Testowanie zmian w kontraście tekstu obejmuje zmiany wynikające z najechania myszą i stanu zaznaczenia.
 • Wyłączone elementy wejściowe, które nie otrzymują fokusu klawiatury, których nie można ich wybrać ani modyfikować. Nie są one wymagane do spełnienia wymagań dotyczących kontrastu. Uwaga: Komponenty interfejsu tylko do odczytu i wyłączone to nie to samo. Wyłączone komponenty interfejsu można uznać za nieaktywne komponenty interfejsu; komponenty interfejsu tylko do odczytu są aktywnymi elementami interfejsu i muszą spełniać wymagania dotyczące współczynnika kontrastu.
 • Duży tekst to tekst co najmniej 18-punktowy lub tekst pogrubiony 14-punktowy.

Procedura testu dla KS 1.4.3 Kontrast (minimum)


Identyfikacja treści

Cały widoczny tekst ORAZ obrazy tekstu (z wyjątkiem tych wymienionych powyżej w sekcji Ograniczenia, założenia lub wyjątki).

Instrukcja testowania

 1. Określ  współczynnik kontrastu tekstu (pierwszego planu) i tła.
 2. Sprawdź, czy współczynnik kontrastu wynosi co najmniej 4.5:1.
 3. Jeśli współczynnik kontrastu jest mniejszy niż 4.5:1, sprawdź, czy współczynnik wynosi co najmniej 3:1 ORAZ czy czcionka spełnia jedno z następujących kryteriów:
  • ma rozmiar co najmniej 18 punktów (23,94 pikseli)
  • ma rozmiar co najmniej 14 punktów (18.62 pikseli) ORAZ pogrubienie (wagę co najmniej 700)

Wynik testów

Jeżeli OBIE powyższe próby zakończą się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.4.3 oraz wymaganie podstawowe nr 8 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego


Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: