Popraw ten artykuł

Multimedia (media zsynchronizowane)

Metoda badania:

Odtwarzanie nagrania, porównanie treści nagrania z zapewnionymi alternatywami.

Zastosowanie:

Nagrane wcześniej treści dynamiczne złożone z kliku form przekazu (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo), w tym zarejestrowane transmisje internetowe, konferencje prasowe i internetowe prezentacje szkoleniowe.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

Test nie obejmuje treści multimedialnych, które zostały umieszczone i wyraźnie oznaczone jako alternatywa dla treści audio lub wideo.

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryteria sukcesu: 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie), 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie), 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

 • Wcześniej nagrane treści multimedialne mają napisy dla niesłyszących i niedosłyszących.
 • Nadpisy zawierają dokładny i pełny opis treści audio, w tym tożsamość mówcy, wypowiedzi i informacje o znaczących dźwiękach w tle.
 • Napisy nie przesłaniają i nie zasłaniają istotnych informacji zawartych w filmie.
 • Wcześniej nagrane treści wideo z dźwiękiem mają opis dźwiękowy (audiodeskrypcję).
 • Opis dźwiękowy jest zsynchronizowany z zawartością wideo.
 • Opis dźwiękowy jest spójny z informacjami dźwiękowymi na ścieżce dźwiękowej wideo.
 • Opis dźwiękowy mieści się między wypowiedziami bohaterów, nie zagłusza żadnych ważnych dźwięków filmu czy spektaklu.
 • Opis dźwiękowy nie powiela informacji zawartych w dialogach i dźwiękach niewerbalnych.
 • Opis dźwiękowy nadąża za akcją prezentowaną na wideo, relacjonuje ją na bieżąco, w czasie teraźniejszym.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy do treści multimedialnej dołączono odpowiednią alternatywę – napisy, transkrypcje lub audiodeskrypcje (opisy dźwiękowe).
 2. Sprawdź, czy napisy są dokładne i zawierają wszystkie dialogi i odpowiedniki dla dźwięków niewerbalnych niezbędnych do zrozumienia treści programu, w tym efektów dźwiękowych, muzyki, śmiechu, identyfikacji i lokalizacji osób mówiących.
 3. Porównaj dźwięk z napisami, sprawdź dokładność, synchronizację czasową i równoważność.
 4. Sprawdź, czy napisy nie zasłaniają ani nie utrudniają odczytania istotnych informacji w wideo.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

Techniki WCAG 2.1

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania