Popraw ten artykuł

Obrazy

Metoda badania:

Inspekcja kodu, wyłączenie wyświetlania obrazów, użycie narzędzia ujawniającego teksty alternatywne

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.1.1. Treść nietekstowa, 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych

 • Strona z wyłączonym wyświetlaniem obrazów przekazuje te same informacje i posiada tę samą funkcjonalność, co strona z włączonym wyświetlaniem obrazów.
 • Każdy obraz, który przekazuje informację, znaczenie lub kontekst ma:
  • tekst alternatywny, który zapewnia te same informacje, znaczenie, kontekst ALBO
  • dostępny odpowiednik tekstowy w sąsiedztwie obrazu, który zapewnia te same informacje, znaczenie, kontekst ALBO
  • zwięzły tekst alternatywny i łącze do odpowiednika tekstowego, który zapewnia te same informacje, znaczenie, kontekst
 • Każdy obraz, dla którego w bezpośrednim sąsiedztwie zapewniono równoważny odpowiednik tekstowy, może mieć, ale nie musi, zwięzły tekst alternatywny.
 • Każdy obraz, który jest łączem lub kontrolką formularza, np. przyciskiem, posiada tekst alternatywny, który przekazuje cel łącza lub funkcję kontrolki.
 • Każdy obraz dekoracyjny, który nie przekazuje informacji, znaczenia ani kontekstu, spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • posiada pusty tekst alternatywny ALBO
  • posiada atrybut roli ARIA: role="presentation", ALBO
  • posiada atrybut aria-hidden="true", ALBO
  • jest osadzony w tle za pomocą CSS.
 • Obrazy nie są wykorzystywane do przekazywania informacji tekstowych, chyba że prezentacja tekstu w formacie obrazu jest konieczna.
 • Każdy obraz, który przekazuje informacje tekstowe, posiada tekst alternatywny, który przekazuje dokładnie te same informacje.
 • Każdy obraz, który służy jako łącze lub kontrolka formularza, zachowuje wymagany współczynnik kontrastu pierwszego planu do tła wynoszący co najmniej 3:1
 • Każdy obraz, który przekazuje informacje tekstowe, spełnia wymagania dotyczące kontrastu, z wyjątkiem, gdy jest to obraz logo.

Procedura testowania:

 1. Znajdź wszystkie obrazy na stronie i oceń każdy obraz, czy jest znaczący, czy dekoracyjny.
 2. Sprawdź, czy kombinacja dostępnej nazwy i dostępnego opisu każdego obrazu niosącego informacje, znaczenie lub kontekst zapewnia równoważne informacje, znaczenie lub kontekst.
 3. Sprawdź, czy znajdujący się w treści strony odpowiednik tekstowy każdego obrazu niosącego informacje, znaczenie lub kontekst jest programowo powiązany z obrazem, którego dotyczy.

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu ANDI opcję grafika/obrazy.
 2. ANDI wykryje wszystkie elementy graficzne na stronie i poda zwięzłą statystykę: Znaleziono obrazów – XX, XX obrazów osadzonych, X łączy graficznych, XX ikon z fontów oraz XX obrazów tła.
 3. Sprawdź w sekcji Element, czy obraz posiada dostępną nazwę lub opis powiązane programowo (atrybut alt lub inny: title, aria-label, aria-labelldedby).
 4. Sprawdź w sekcji Wyjście ANDI, treść tekstowego odpowiednika obrazu, jaką ogłoszą czytniki ekranu.
 5. Rozważ ostrzeżenia wyszczególnione w sekcji Alertów dostępności.
 6. Za pomocą przełącznika wykrytych elementów przejdź do testowania następnego obrazu.

Uwaga: ANDI oznacza na stronie analizowane obrazy wyraźnym konturem.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Images z kolekcji Paula J. Adama
 • skryptozakładka Active Images z kolekcji Jima Tatchera
 • skryptozakładka Img-Alt Favlet z kolekcji Level Access
 • opcja graphics/images w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania