Na całym świecie specjaliści stosują różne podejścia do oceniania dostępności i wciąż podejmują nowe próby zdefiniowania skutecznych i efektywnych procedur testowania.
Popraw ten artykuł

Dostępna nazwa

Wymaganie

Wszystkie interaktywne elementy muszą mieć dostępną nazwę

Kogo może to dotyczyć

 • Użytkownicy czytników ekranu
 • Użytkownicy sterujący głosem

Opis

Technologie wspomagające, takie jak czytniki ekranu i sterowanie głosowe, odczytują lub wyświetlają użytkownikowi etykietę elementu, aby mógł zrozumieć przeznaczenie elementu i przewidzieć wynik interakcji z nim. Dlatego każdy interaktywny element interfejsu użytkownika (np. etykieta, przycisk, łącze, dane wejściowe itp.) musi mieć zdefiniowaną dostępną nazwę. Oprócz elementów interaktywnych elementy nietekstowe (np. obrazy i elementy graficzne), które są częścią treści lub są niezbędne do jej zrozumienia, wymagają również dostępnych etykiet. Dostępna nazwa powinna być na tyle znacząca i opisowa, aby w pełni spełniała swoje zadanie, a także unikalna, by użytkownik wiedział, z jakim elementem wchodzi w interakcję.

Co zrobić

Ustaw etykietę dostępności dla każdego interaktywnego elementu

iOS (SwiftUI):

Button{
// Akcja przycisku
}:{
Image("checkmark")
}
.accessibilityLabel("Potwierdź")
Button{
// Akcja przycisku
}:{
Image("checkmark")
}

Android (.xml):

<Button
   android:id="@+id/btnBuy"
   android:text="Kup teraz"
   android:contentDescription="Kup teraz"
   .../>
<Button
   android:id="@+id/btnBuy"
   android:text="Kup teraz"
  .../>

Android (Kotlin):

.=getString(R..)

Android (Java):

.setContentDescription(getString(R..))

React Native:

<Button
   title="Kup teraz"
   color="#841584"
   accessibilityLabel="Kup teraz"
  />
<Button
   title="Kup teraz"
   color="#841584"
  />

Uwaga: Na niektórych platformach (np. iOS) widok musi być zarejestrowany w drzewie dostępności, aby można było przypisać mu dostępną etykietę, w przeciwnym razie zostanie zignorowana przez technologie wspomagające. Uwaga: Unikaj używania w etykiecie widoku zwrotów takich jak „przycisk”, „pole edycji” lub link – tego typu informacje powinny być zdefiniowane w semantyce elementu.

Jak to wpływa na użytkowników

Dostępna nazwa jest używana przez technologie wspomagające do oznaczania, ogłaszania i wywoływania działań interaktywnych elementów interfejsu użytkownika (np. przycisków, łączy, pól wejściowych itp.). Gdy elementy interaktywne nie mają prawidłowej dostępnej nazwy, technologiom wspomagającym brakuje zaczepu, którego mają używać.

Użytkownicy czytników ekranu

Jeśli interaktywny element UI nie ma dostępnej etykiety, VoiceOver ogłosi go ogólnie według jego typu (np. przycisk, łącze itp.); ten brak kontekstu może utrudnić, a nawet uniemożliwić użytkownikom czytników ekranu zrozumienie i korzystanie z niego.

Użytkownicy sterujący głosem

VoiceControl wykorzystuje dostępne etykiety jako „zaczepy głosowe”, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje. Na poniższej ilustracji szare etykiety narzędzi to dostępne nazwy, które zostały wykryte przez VoiceControl. Widać, że przycisk, który nie ma dostępnej nazwy, jest oznaczony znakiem zapytania i nie ma wyraźnego zaczepu do interakcji głosowej.

Rysunek 1. przykład tego, jak sterowanie głosowe oznacza przyciski z dostępną nazwą i bez niej

Kryteria sukcesu WCAG

Ten problem może spowodować, że elementy nie spełnią jednego lub więcej z następujących kryteriów sukcesu:

 • KS 1.3.1. Informacje i relacje (A): Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.
 • KS 2.4.6 Nagłówki i etykiety (AA): Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.
 • KS 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (A): Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

Zalecane lektury

 • Dostępne nazwy. Baza wiedz Evinced
 • Accessible Name and Description Computation 1.1. Rekomendacja W3C

Cel i struktura repozytorium

Celem tej części repozytorium jest zbudowanie bazy podejść do oceny dostępności i dobrych praktyk postulowanych w różnych metodologiach, poradnikach, przewodnikach. Znaleźć je można zarówno w kompletnych opracowaniach, jak i różnych przyczynkach.

Materiały w tej części repozytorium będą się koncentrować wobec trzech głównych kwestii:

 • koncepcje oceniania dostępności,
 • procedury oceniania dostępności,
 • metodyki oceniania dostępności.

Jak możesz pomóc?

 • Opisz znaną Ci koncepcję oceniania dostępności
 • Przetłumacz wybrany fragment WCAG-EM 1.0
 • Podziel się własnym opracowaniem wybranego problemu oceniania dostępności
 • Zgłoś sugestie, uwagi, poprawki do opublikowanych materiałów

Zobacz artykuł Zaangażuj się, aby dowiedzieć się więcej.

Licencja