Na całym świecie specjaliści stosują różne podejścia do oceniania dostępności i wciąż podejmują nowe próby zdefiniowania skutecznych i efektywnych procedur testowania.
Popraw ten artykuł

Cel i struktura repozytorium

Celem tej części repozytorium jest zbudowanie bazy podejść do oceny dostępności i dobrych praktyk postulowanych w różnych metodologiach, poradnikach, przewodnikach. Znaleźć je można zarówno w kompletnych opracowaniach, jak i różnych przyczynkach.

Materiały w tej części repozytorium będą się koncentrować wobec trzech głównych kwestii:

  • koncepcje oceniania dostępności,
  • procedury oceniania dostępności,
  • metodyki oceniania dostępności.

Jak możesz pomóc?

  • Opisz znaną Ci koncepcję oceniania dostępności
  • Przetłumacz wybrany fragment WCAG-EM 1.0
  • Podziel się własnym opracowaniem wybranego problemu oceniania dostępności
  • Zgłoś sugestie, uwagi, poprawki do opublikowanych materiałów

Zobacz artykuł Zaangażuj się, aby dowiedzieć się więcej.

Licencja