Popraw ten artykuł

Media dynamiczne - tylko wideo

Metoda badania:

Odtwarzanie nagrania, porównanie treści nagrania z zapewnionymi alternatywami.

Zastosowanie:

Wszystkie wideo bez dźwięku (tylko wideo) nagrane wcześniej.

Uwaga: Treść „tylko wideo” nie obejmuje treści wideo z dźwiękiem, nawet jeśli jest to tylko muzyka w tle, która nie niesie żaddnej znaczącej informacji.

Uwaga: Krótkie efekty animacji, takie jak zmiana stanu przycisku na „wciśnięty” lub „niewciśnięty”, zmniejszanie ikony pliku po zamknięciu pliku, nie są treściami wideo.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

  • W prezentacji wyłącznie wideo informacje są przedstawiane na różne sposoby, w tym animację, tekst lub grafikę, otoczenie i tło, działania i ekspresję ludzi, zwierząt itp.
  • Wideo będące alternatywą dla tekstu nie wymaga dodatkowego opisu, jeśli jest wyraźnie oznaczone jako takie.
  • Jeżeli prezentacji wideo towarzyszą dźwięki o określonym czasie trwania lub znaczące dialogi, nie jest to tylko wideo. Odpowiednimi w takim przypadku są testy Multimedia zsynchronizowane
  • Treści tylko wideo mogą przedstawiać informacje ruchome, migające, przewijane lub automatycznie aktualizowane. Jednak do pezentacji podobnych treści można zastosować inne metody. W obu przypadkach, niezależnie od tego, czy treść jest prezentowana wyłącznie w formie wideo, czy też w inny sposób, musi istnieć możliwość wstrzymania, zatrzymania lub ukrycia treści. Sprawdzenia tego wymogu dokonuje się zgodnie z 21. Limity czasu.

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

  • Do każdego nagrania wideo (bez dźwięku) dołączona jest narracja dźwiękowa (audiodeskrypcja) ALBO prezentacja tekstowa, opowiadająca i opisująca ważną treść wideo.
  • Opowiadanie i opis każdej treści wideo dokładnie odpowiadają treściom przedstawionym na nagraniu.

Procedura testowania:

  1. Sprawdź, czy treść zawiera audiodeskrypcję ALBO prezentację tekstową treści przedstawionej na nagraniu wideo.
  2. Sprawdź, czy audiodeskrypcja lub tekstowa prezentacja treści wideo bez dźwięku wiernie i wystarczająco dla zrozumienia treści odtwarza prezentację wizualną.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas:

  • wynik całego testu: niepowodzenie, niezaliczony
  • ocena zgodności z KS 1.2.1 = niezgodne

Pomocne narzędzia:

do opracowania

Zasoby

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania