Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie funkcje i elementy nawigacji można obsłużyć z poziomu klawiatury, bez użycia myszy?

Wyjaśnienie

Duża część niepełnosprawnych nie posługuje się w pracy z komputerem myszką, a wyłącznie klawiaturą. Należą do nich osoby niewidome i część niesprawnych ruchowo. Dlatego wszystkie elementy, z którymi użytkownik ma wchodzić w interakcję (menu, linki, formularze) muszą być dostępne z poziomu klawiatury. Na poziomie A dopuszczalny jest wyjątek dla elementów, gdzie istotna jest ścieżka, po której porusza się kursor myszy. Są to sytuacje, gdy aplikacja webowa pozwala na rysowanie myszą, sterowanie obiektem lub składanie odręcznego podpisu.

Testowanie

Odłącz myszkę od komputera lub wyłącz touchpad w laptopie. Teraz postaraj się skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu internetowego, a w szczególności z systemu nawigacji i wypełniania formularzy. Obserwuj przy tym fokus, czyli ramkę wskazującą miejsce, z którym będziesz wchodził w interakcję. Przy pracy z klawiaturą korzystaj przede wszystkim z klawisza Tab (przesuwanie fokusu), spacji do aktywowania elementów oraz klawiszy strzałek. Jeżeli jesteś w stanie zrobić w serwisie wszystko, to znaczy że serwis spełnia kryterium sukcesu i możesz na pytanie odpowiedzieć twierdząco.