Popraw ten artykuł

Nagłówek - Wyszukiwarka

Metoda badania:

Kontrola wizualna, test ręczny, inspekcja kodu, test obsługi z czytnikiem ekranu

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje, 2.4.6 Nagłówki i etykiety, 2.4.5 Wiele dróg.

 • Wyszukiwarka znajduje się na początku strony w miejscu, w którym spodziewają się ją znaleźć użytkownicy
 • Wyszukiwarka jest łatwo rozpoznawalna na podstawie stylizacji graficznej lub etykiety „Szukaj” lub równorzędnej ogłoszonej użytkownikom czytników ekranu.
 • Wyszukiwanie rozpoczyna się tylko na żądanie użytkownika – po naciśnięciu klawisza Enter bądź odpowiedniego przycisku.
 • Użytkownik klawiatury może opuścić pole wyszukiwania (brak pułapki na klawiaturę).

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy na każdej stronie wyszukiwarka znajduje się w tym samym miejscu.
 2. Sprawdź, czy na każdej stronie wyszukiwarka ma taką samą funkcjonalność.
 3. Sprawdź, czy do pola wyszukiwania można wejść i opuścić je tylko za pomocą klawiatury (klawisza Tab).
 4. Sprawdź, czy wyszukiwanie szukanego tekstu rozpoczyna się dopiero po naciśnięciu klawisza Enter lub uaktywnieniu przycisku Szukaj lub równorzędnego
 5. Sprawdź, czy w kodzie źródłowym łącze do wyszukiwarki pojawia się zawsze w tym samym porządku.
 6. Odsłuchaj stronę czytnikiem ekranu i sprawdź, czy czytnik ogłasza etykiety pola wyszukiwania i przycisku wyzwalającego wyszukiwanie.

Test z wykorzystaniem ANDI

Testowanie opcji wyszukiwania strony za pomocą skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI.
 2. Wybierz z menu ANDI opcję interaktywne, a następnie z menu poziomego znaczniki label.
 3. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi elementami struktury strony, znajdź komponent wyszukiwarki.
 4. Sprawdź, czy w informacjach o komponencie znajduje się tekst zdefiniowanej etykiety (tekst po słowie label poniżej wylistowanych składników.
 5. Sprawdź, czy w sekcji Wyjście ANDI znajduje się ikona symbolizująca dźwięk i napis z tekstem etykiety Szukaj lub równoważnym (jest to tekst ogłaszany przez czytnik ekranu).
 6. Jeśli obok pola wyszukiwania umieszczony jest przycisk „Znajdź”, „Idź” lub podobny, wybierz go za pomocą przełącznika między wykrytymi elementami struktury i sprawdź, czy posiada dostępną nazwę ogłaszaną przez czytnik ekranu.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Sr-only Favlet z kolekcji Level Access. Wyświetla zawartość objętą znacznikiem z klasą „sr-only”, czyli „widoczną” tylko dla czytników ekranu.
 • skryptozakładka [Forms z kolekcji Paula J. Adama
 • skryptozakładka Form Labels z kolekcji Jima Tatchera. Oznacza etykiety formularzy, zlicza i wyróżnia błędy etykietowania.

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania