Popraw ten artykuł

Zawsze należy wypełnić wszystkie poziomy dokładności (zobacz: Wprowadzenie, aby uzyskać szczegółowe informacje). Jeśli strony nie zawierają danych wejściowych dotyczących formularzy lub treści migających, należy odpowiednio zaznaczyć opcję “N/A”.

Test Protokoły OK Źle ND Uwagi KS WCAG
1. Migająca zawartość Upewnij się, że na żadnej stronie nie ma niczego, co miga szybciej niż 3 razy na sekundę.         2.3.1
2. Tytuł strony Ustaw wskaźnik myszki nad zakładką karty z ocenianą stroną, aby zobaczyć jej tytuł. Upewnij się, że tytuł strony dokładnie opisuje jej treść i odróżnia stronę od innych na witrynie.
Użyteczne narzędzie: zakładka Paula J. Adama: Tytuł strony.
        2.4.2
3. Właściwości zmysłowe Upewnij się, że żadne instrukcje na żadnej stronie nie zależą od charakterystyki zmysłowej - wizualnej (np. od lokalizacji, kształtu, rozmiaru, orientacji itp.) lub od dźwięku.         1.3.3
4. Kolor Upewnij się, że żadna zawartość strony nie zależy wyłącznie od koloru, jakim jest oznaczona lub wyróżniona.         1.4.1
5. Nagłówki i etykiety Upewnij się, że wszystkie nagłówki i etykiety są dokładne, opisowe i znaczące.         2.4.6
6. Konsekwentna nawigacja Upewnij się, że pozycje w paskach nawigacyjnych i menu są w tej samej kolejności na wszystkich powiązanych stronach.         3.2.3
7. Etykiety i instrukcje w formularzach Upewnij się, że etykiety lub instrukcje są dostarczane w formie tekstowej dla wszystkich danych wejściowych formularza.         3.3.2
8. Identyfikacja błędów w formularzach Przetestuj formularze. Pozostaw niewypełnione pola, wypełnij pola nieprawidłowymi danymi. Upewnij się, że formularz nie zostanie wysłany z brakującymi lub błędnymi danymi oraz że na postawie komunikatów o błędach możesz się dowiedzieć, gdzie zostały popełnione i na czym polegały (jak je naprawić). Upewnij się, że komunikaty są wystarczająco opisowe, aby pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów.         3.3.1