Popraw ten artykuł

Tabele

Metoda badania:

Inspekcja kodu, wykorzystanie narzędzia ujawniającego elementy nagłówków tabeli i zakresy.

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryteria sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje, 1.3.2 Zrozumiała kolejność

 • Tabele są wykorzystywane wyłącznie do prezentacji danych (najlepsza praktyka).
  • Jeśli tabele są używane do rozmieszczania elementów strony (tabele układu, prezentacyjne), wówczas mają ustawiony atrybut ARIA role="presentation" (dobra praktyka).
  • W przypadku tabel układu, poprawna jest kolejność odczytu, gdy tabela jest linearyzowana. (wymagane)
 • Tabele danych posiadają podpis umieszczony w znaczniku caption.
 • Dane w tabelach są uporządkowane za pomocą nagłówków kolumn i wierszy utworzonych znacznikiem <th...>.
 • Gdy w tabeli występuje więcej niż trzy kolumny albo trzy wiersze z nagłówkami, wówczas komórki z nagłówkami kolumn zawierają atrybut scope="col", a kolumny z nagłówkami wierszy atrybut scope="row".
 • Nagłówki tabel są kodowane przy użyciu elementów nagłówków tabel.
 • W złożonych tabelach danych wszystkie komórki nagłówkowe posiadają atrybut identyfikatora z unikalną wartością.
 • W złożonych tabelach danych komórki danych są powiązane z komórką nagłówka za pomocą atrybutu headers="identyfikator-komórki-nagłówka".
 • Kolejność identyfikatorów w znaczniku headers odpowiada kolejności ich występowania w kolumnach lub wierszach nagłówkowych
 • Jeśli na przekątnej znajdują się nagłówki, to nagłówki są identyfikowane w każdej komórce za pomocą atrybutu nagłówków. Wszystkie komórki nagłówka muszą mieć identyfikatory.
 • Tabele układu wykorzystywane są do rozmieszczania treści i nie sugerują żadnych relacji między komórkami (do znakowania komórek nie zostały użyte znaczniki th i związane z nimi atrybuty, ani znaczniki thead, tbody, tfoot

Uwaga: Tabele mogą być utworzone również za pomocą atrybutów WAI ARIA. Przedstawiona tutaj procedura testowania nie uwzględnia takich przypadków.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy każda tabela ma kod, który poprawnie definiuje cała tabelę i jej elementy – podpis, komórki nagłówkowe, komórki danych.
 2. Sprawdź, czy w tabeli danych do elementu <table> NIE został przypisany atrybut ARIA role="presentation". Gdyby tak było, czytniki ekranu nie otrzymają informacji o strukturze tabeli i nie przekażą ich użytkownikowi.
 3. Sprawdź, czy tabela ma dostępną nazwę – podpis określony znacznikiem <caption>. Podpis może być ukryty przed użytkownikami przeglądającymi tabelę na ekranie.
 4. Sprawdź, czy w tabelach zawierających więcej niż 3 kolumny nagłówkowe lub trzy wiersze nagłówkowe dodany został do komórek nagłówkowych atrybut scope.
 5. Sprawdź, czy w złożonych tabelach danych (tabele, w których istnieją połączone komórki danych opisujące więcej niż jedną kolumnę lub jeden wiersz powiązanych z nimi danych), komórki nagłówkowe mają unikalne identyfikatory, a komórki danych atrybuty headers z identyfikatorami wymienionymi w poprawnej kolejności.
 6. Sprawdź w tabelach prezentacyjnych, czy NIE zastosowano w nich znaczników i atrybutów wskazujących na relacje (znaczniki i atrybuty komórek nagłówkowych, znacznik caption, atrybuty identyfikatorów i powiązań z identyfikatorami – headers)

Wykorzystanie ANDI

Wykorzystanie ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI.
 2. Wybierz z menu ANDI opcję tabele i zaznacz w menu poziomym opcję oznakowanie.
 3. Zobacz szczegółową informację o liczbie i typie wykrytych tabel danych i prezentacyjnych. Użyj łącza Pokaż listę tabel, aby rozwinąć schowaną informację o tabelach. Zapoznaj się z tą informację. W tabelce podana jest nazwa tabeli i sposób jej oznaczenia, jeśli została zdefiniowana oraz komunikaty odnoszące się do wykrytych usterek w tabelach.
 4. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi tabelami, wybieraj kolejne tabele do oceny.
 5. Posługując się przełącznikami między wykrytymi elementami struktury strony, zbadaj strukturę każdej tabeli według zaleceń powyżej w sekcji Instrukcje.
 6. W polu informacji o wybranym elemencie tabeli znajdziesz następujące informacje:
  • Element: określenie typu elementu (znacznik html użyty do utworzenia elementu)
  • Komponenty dostępności: liczba wykrytych dostępnych komponentów; liczba większa od 0 wskazuje na liczbę komponentów, które posiadają dostępną nazwę
  • opis: podana jest dostępna nazwa i sposób jej oznaczenia albo ostrzeżenie, że nie wykryto komponentów posiadających dostępną nazwę
  • Wyjście ANDI: Treść, która zostanie przekazana użytkownikom czytników ekranu. Często także komunikat informujący o wykrytych usterkach.
 7. Obejrzyj informacje widoczne w obszarze analizowanej tabeli. Jeśli włączona została opcja oznakowanie (2), w obszarze analizowanej tabeli widoczne będą użyte do jej utworzenia znaczniki i atrybuty.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka tables z kolekcji Paula J. Adama. Wstawia znaczniki i atrybuty tabeli danych na żółtym tle, dzięki czemu można łatwo identyfikować błędy dostępności w tabeli.
 • skryptozakładka Data Tables z kolekcji Jima Tatchera. Wyświetla wszystkie wykryte znaczniki tabel - th, summary, scope, axis, id, i headers. Tester może sprawdzić, czy tabela jest wystarczająco oznakowana.
 • skryptozakładka Complex Tables Favlet z kolekcji Level Access. Pobiera powiązaną zawartość komórki nagłówka z każdej komórki, do której odwołuje się atrybut nagłówka, i umieszcza je na ekranie w komórce danych w taki sam sposób, w jaki czytnik ekranu może prezentować nagłówki użytkownikom czytnika ekranu.
 • skryptozakładka tables z kolekcji Paula J. Adama. Wstawia znaczniki i atrybuty tabeli danych na żółtym tle, dzięki czemu można łatwo identyfikować błędy dostępności w tabeli.
 • skryptozakładka Content Structure z kolekcji Pixo i University of Illinois. z kolekcji Pixo i University of Illinois. Autorzy wykorzystali skrypt Inhalte gegliedert, wzbogacając go o rozpoznawanie struktury list, tabel, linków i elementów formularzy.
 • moduł tabele w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania