Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie nagrania zawierające wyłącznie ruchomy obraz są zaopatrzone w alternatywę w postaci tekstu lub nagrania?

Wyjaśnienie

Osoby niewidome oraz te, które z innych powodów nie mogą obejrzeć animacji, powinny otrzymać taką samą informację w postaci tekstu lub nagrania dźwiękowego tego tekstu. W animacjach nie ma ścieżki dźwiękowej, z której można byłoby wywnioskować treść obrazu i taka informacja jest niezbędna. Alternatywa tekstowa to plik tekstowy opisujący to, co użytkownik zobaczyłby na ekranie. Nagranie zaś jest plikiem dźwiękowym, w którym nagrano alternatywę tekstową. Alternatywą tekstową może być skrypt audiodeskrypcji dodany do pliku animacji

Testowanie

Przejrzyj serwis internetowy pod kątem nagrań zawierających tylko ruchomy obraz (animacja) i sprawdź, czy są do nich dołączone transkrypcje tekstowe. Transkrypcja tekstowa obrazu może być zastąpiona nagraniem tego tekstu. Plik z alternatywą tekstową lub nagraniem powinien być łatwy do odnalezienia i powiązany z samą animacją, by nie wzbudzać wątpliwości, że są to informacje alternatywne wobec siebie.