Popraw ten artykuł

Tytuł

Streść w kilku słowach, co test bada.

Identyfikator testu

Zaproponuj unikalny identyfikator testu, najlepiej złożony ze słów tytułujących test.

Jeśli proponujesz nową wersję istniejącego testu, użyj tego samego identyfikatora, ale dodaj informację o wersji, dołączając do identyfikatora datę, np. alternatywa-wideo-2020-02-17.

Opis testu

Opisz w prostym języku, objaśniający działanie testu - co test sprawdza.

Mapowanie do wymagań dostępności

Jeśli odwołujesz się do kryteriów sukcesu WCAG, wystarczy, że wpiszesz np.

  • KS WCAG 1.1.1

Gdy odwołujesz się do innych standardów:

  • wskaż wszystkie wymogi dostępności, do których odnosi się test
  • określ identyfikator wymagania,
  • podaj nazwę dokumentu z wymaganiami,
  • podaj łącze do wymagania,
  • określ poziom zgodności.

Zastosowanie

Wskaż obszary witryny, treści, komponenty, które mogą być badane za pomocą testu.

Oczekiwania

Wypunktuj twierdzenia, które opisują wyniki testu zgodne z wymaganiami.

Założenia, ograniczenia, wyjątki

Wypunktuj wszelkie znane założenia, ograniczenia lub wyjątki dotyczące oceny, środowiska testowego, używanych technologii lub testowanego elementu.

Obsługa dostępności

Wypunktuj informacje, w tym znane problemy, związane z obsługą dostępności odnoszące się do tego testu.

Testowanie

Opisz szczegółowo, co i w jaki sposób należy przetestować.

Metoda badania

Określ zwieźle, jakimi metodami można przeprowadzić test, np. inspekcja kodu źródłowego, kontrola wzrokowa, użycie narzędzia ujawniającego badaną właściwość, testowanie obsługi za pomocą technologii wspomagającej, programu użytkownika (odtwarzacza), manipulowanie widokiem, test automatyczny, porównanie, itp.

Pomocne narzędzia

Zaproponuj skuteczne narzędzia testowe, opisz krótko ich walory

Procedura testowania

Przedstaw przebieg testów, najlepiej wypunktuj kolejne kroki i opatrz je, jeśli trzeba, uwagami

Wykorzystanie narzędzi

Przedstaw przebieg testu za pomocą proponowanych narzędzi

  • ANDI - jeśli możliwe jest przeprowadzenie testu za pomocą ANDI,
  • innego narzędzia, jeśli oferuje skuteczniejszą metodę, łatwe dokumentowanie problemów, itp.

Zasoby

Techniki WCAG

Opracowania

  • Łącza do innych metodyk, specyfikacji testów lub narzędzi

Przykłady

Przypadki testowe

Zaliczone

Przykład 1

Opis…

<!-- kod -->

Przykład 2

Niezaliczone

Przykład 1

Opis…

<!-- kod -->

Przykład 2

Nieobowiązujące

Przykład 1

Opis…

<!-- kod -->

Przykład 2