Popraw ten artykuł

Porządek czytania

Metoda badania:

Kontrola wizualna, test z czytnikiem ekranu, linearyzacja treści

Zastosowanie:

Cała treść strony.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.3.2 Zrozumiała kolejność

 • Kolejność odczytu treści strony jest logiczna i zrozumiała.
 • Kolejność wizualna treści w kluczowych obszarach strony jest zrozumiała i logiczna.
 • Kolejność odczytu przez technologię wspomagającą odpowiada wizualnemu układowi strony.
 • Wszystkie widoczne teksty są odczytywane przez czytnik ekranu.
 • Wszystkie treści ukryte przed osobami widzącymi, są ukryte również przed czytnikami ekranu.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy zawartość jest uporządkowana w znaczącej kolejności po linearyzacji, na przykład gdy arkusze stylów są wyłączone. Uwaga: po wyłączeniu CSS mogą być widoczne niektóre treści przeznaczone do ukrycia.
 2. Sprawdź, czy kolejność, w jakiej treść strony jest odczytywana przez czytnik ekranu, jest logiczna i znacząca.

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu ANDI opcję struktura.
 2. Wybierz z menu poziomego opcję porządek czytania
 3. Możesz użyć łącza pokaż konspekt, aby rozwinąć konspekt strony.
 4. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi elementami struktury strony, badaj porządek czytania w kolejnych sekcjach strony.
 5. Sprawdź, czy porządek czytania w każdej przeglądanej części strony jest logiczny i znaczący. ANDI oznacza kolejność czytania elementów liczbami porządkowymi.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

Uwaga: Aby odsłuchać treść strony czytnikiem NVDA, użyj najpierw kombinacji klawiszy Ctrl+Home, a następnie [NVDA]+Strzałka w dół ([NVDA] to klawisz modyfikujący, domyślnie Insert, często zmieniany na CAPSLock).

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania