Popraw ten artykuł

Formularze - Etykiety i instrukcje

Metoda badania:

Kontrola wzrokowa, inspekcja kodu

Zastosowanie:

 • Wszystkie komponenty zbierające dane (kontrolki formularzy), takie jak pola tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru, pola tylko do odczytu i listy wielokrotnego wyboru oraz przyciski zarządzania wypełnionymi formularzami (wyślij, zrezygnuj, wyczyść).
 • Wszystkie instrukcje i wskazówki tekstowe i graficzne związane z kontrolkami formularzy, w tym dotyczące zgrupowania pól, kolejności wypełniania, specjalnych warunków lub kwalifikatorów, instrukcji formatowania, itp.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryteria sukcesu: 1.1.1. Treść nietekstowa, 1.3.1 Informacje i relacje, 1.3.5 Określenie pożądanej wartości, 2.4.6 Nagłówki i etykiety, 3.3.2 Etykiety lub instrukcje, 2.5.3 Etykieta w nazwie

 • Wszystkie pola i kontrolki w formularzu posiadają powiązaną programowo etykietę tekstową (grupy pól mogą współdzielić etykietę).
 • Pola formularza z wieloma etykietami są oznaczone za pomocą legendy grupy pól lub etykietą wskazaną atrybutem aria-labelldedby.
 • Elementom label zawierającym unikalne etykiety tekstowe w atrybucie for przypisane są prawidłowe wartości identyfikatorów pól, do których się odnoszą
 • Każda etykieta tekstowa wyraźnie określa cel lub funkcję pola formularza lub kontrolki.
 • Wszystkie etykiety pól i kontrolek formularzy są z nimi powiązane programowo ALBO istnieje alternatywna etykieta zapewniona za pomocą atrybutu title bądź aria-label
 • Etykieta tekstowa pozostaje widoczna, gdy pole posiada fokus klawiatury i po wypełnieniu pola
 • Etykiety i instrukcje zawierają wystarczające szczegóły, w tym wszelkie wymagania dotyczące formatowania (w tym reguły dotyczące hasła) oraz informacje, czy pole jest wymagane.
 • Opisy formatowania lub inne krytyczne instrukcje w celu prawidłowego wypełnienia pola są dodawane za pomocą atrybutu aria-describedby lub w etykiecie pola formularza.
 • Stosowane są odpowiednie atrybuty typu danych (Zobacz: HTML 5 input types).
 • Stosuje się odpowiednie atrybuty autouzupełniania.

Instrukcje testowania

 1. Sprawdź, czy każde pole formularza zbierające dane ma etykietę lub instrukcję.
 2. Sprawdź, czy etykiety i instrukcje wystarczająco jasno informują użytkowników, jakie informacje i jaki format danych są wymagane
 3. Sprawdź, czy kombinacje dostępnej nazwy, dostępnego opisu i innych powiazań programowych (np. powiązane kolumny i wiersze tabeli) zrozumiale opisują każdą kontrolkę zbierającą dane i zawierają instrukcje i wskazówki niezbędne i odpowiednie do poprawnego podania danych. Zobacz Mapowanie API dostępności HTML 1.0, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat technik określania dostępnej nazwy i opisu.
 4. Sprawdź, czy znaczniki legend są poprawnie i odpowiednio stosowane do oznaczania grupy powiązanych pól.
 5. Sprawdź, czy atrybuty ARIA używane do znakowania formularzy są używane prawidłowo, w tym czy:
  • atrybuty aria-labelledby wskazują na identyfikator etykiety
  • atrybuty aria-describedby wskazuje na identyfikator elementu z dodatkowymi informacjami instruktażowymi, takich jak formatowanie lub wymagania dotyczące hasła.
  • atrybuty aria-label są używane tylko wtedy, gdy etykieta tekstowa nie byłaby odpowiednia dla osoby korzystającej z czytnika ekranu (preferowany tytuł)

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu opcję interaktywne.
 2. Użyj przełącznika między wykrytymi elementami strony, aby wybierać komponenty formularzy do analizy.
 3. Dane wybranego komponentu (znacznik, typ,…) pojawiają obok etykiety Element.
 4. Sprawdź w sekcji podsumowującej informacje statystyczne o liczbie wykrytych elementów i możliwych problemach
 5. Sprawdź w sekcji Komponenty dostępności, jakie właściwości decydujące o dostępności komponentu zostały wdrożone oraz jakie defekty lub możliwe defekty zostały wykryte. Zbadaj dokładnie każdy z wykrytych defektów.
 6. Sprawdź w sekcji Wyjście ANDI, czy użytkownik technologii wspomagającej zostanie wystarczająco i odpowiednio poinstruowany, jakie podać dane i w jakim formacie.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Forms z kolekcji Paula J. Adama
 • skryptozakładka Form Labels z kolekcji Jima Tatchera
 • skryptozakładka Forms z kolekcji Pixo i University of Illinois. z kolekcji Pixo i University of Illinois.
 • Opcja interaktywne w skryptozakładce ANDI
 • Opcja łącza/przyciski w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania