Popraw ten artykuł

Kontrast elementów tekstowych i nietekstowych

Metoda badania:

Użyj narzędzia do testowania kontrastu, aby określić współczynniki kontrastu.

Zastosowanie

 • tekst podstawowy, teksty nagłówków i etykiet, teksty łączy, drobny druk
 • elementy sterujące
 • obramowanie kontrolek formularzy - pól tekstowych, pól wyboru, przycisków opcji, przycisków
 • znaczące elementy graficzne, w tym na wykresach, schematach

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryteria sukcesu: 1.4.3 Kontrast (minimalny), 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych

 • Współczynnik kontrastu dla wszystkich standardowych tekstów na stronie jest równy lub większy niż 4,5:1.
 • Współczynnik kontrastu dla dużych tekstów (Nagłówki i inne duże pozycje) przekracza 3,0:1.
 • Współczynnik kontrastu dla obrazów tekstu, innych niż logotypy i wizerunki marki, które są wykorzystywane do przekazywania informacji przekracza 3,0:1.
 • Współczynnik kontrastu dla wszystkich tekstów w aktywnych kontrolkach przekracza 4,5:1.
  • Wyłączone elementy sterujące nie wymagają kontrastu.
 • Aktywne elementy interfejsu strony, takie jak linki, przyciski, kontrolki formularzy, styl domyślnego fokusu, mają współczynnik kontrastu w stosunku do tła 3:1 zarówno w stanie domyślnym, po wczytaniu strony, jak i w stanie aktywności (wskazywania, po otrzymaniu fokusu)
 • Obiekty graficzne na grafikach wymaganych do zrozumienia treści mają współczynnik kontrastu w stosunku do tła co najmniej 3:1

Procedura testowania:

 1. Użyj wybranego narzędzia, aby sprawdzić czy współczynnik kontrastu między tekstem a tłem wynosi co najmniej 4.5:1.
 2. Jeśli współczynnik kontrastu jest mniejszy niż 4.5:1, sprawdź, czy współczynnik wynosi co najmniej 3:1 ORAZ czy czcionka spełnia jedno z poniższych wymagań:
  • ma rozmiar co najmniej 18 punktów (23,94 pikseli)
  • ma rozmiar co najmniej 14 punktów (18.62 pikseli) ORAZ pogrubienie (wagę co najmniej 700)
 3. Sprawdź, czy na obiektach graficznych między elementami pierwszego planu wymaganymi do zrozumienia treści a tłem współczynnik kontrastu wynosi co najmniej 3:1
 4. Sprawdź, czy współczynnik kontrastu między wizualnymi wskaźnikami aktywnych elementów interfejsu w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1. Przetestuj te wskaźniki kontrastu w każdym stanie.

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu ANDI opcję color contrast.
 2. Zobacz informację o liczbie wykrytych na stronie elementów oraz zapoznaj się z alertami dotyczącymi wykrytych problemów z kontrastem.
 3. ANDI przedstawia wynik testu kontrastu dla każdego wykrytego na stronie elementu.
 4. Informacja obejmuje faktyczny współczynnik kontrastu, stwierdzenie zgodności z wymaganiami (FAIL – niezgodny, PASS – zgodny), właściwości stylu (kolor tekstu, kolor tła, rozmiar fontu) oraz sugerowaną wartość koloru tła, aby zapewnić zgodność).
 5. Jeżeli kontrast jest niezgodny z wymaganiami, ANDI wyświetla stosowny komunikat.
 6. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi elementami struktury strony, sprawdź poprawność kontrastu wszystkich wykrytych na stronie elementów

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • Colour Contrast Analyser
 • skryptozakładka Tota11y
 • skryptozakładka Grayscale z kolekcji Paula J. Adama
 • skryptozakładka Grayscale z kolekcji Thomasa Parka. Wyświetla stronę w skali szarości. Pomaga wykryć obszary, które mogą mieć wystarczający kontrast w kolorze, ale nie mają wystarczającego kontrastu w skali szarości, co ma znaczenie dla dostępności dla osób dotkniętych zaburzeniami widzenia kolorów.
 • opcja contrast w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania