Popraw ten artykuł

Media dynamiczne - tylko audio

Metoda badania:

Odtwarzanie nagrania, porównanie treści nagrania i transkrypcji.

Zastosowanie:

Nagrania dźwiękowe zarejestrowane wcześniej (transmisje na żywo nie są objęte tym testem).

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

 • Jeśli audio jest zsynchronizowane z wideo, slajdami, animacjami lub innymi mediami wizualnymi opartymi na czasie, zamiast tego testu, wykonaj test Multimedia zsynchronizowane
 • Dźwięk będący alternatywą dla tekstu nie wymaga dodatkowego opisu, jeśli jest wyraźnie oznaczony jako taki.
 • Krótkie dźwięki używane do powiadamiania użytkownika, takie jak sygnały potwierdzające i powiadomienia o błędach, nie są objęte tym wymogiem.
 • Informacje i/lub instrukcje przekazywane wyłącznie w formie treści audio muszą zawierać równoważne wskazówki programowe i/lub tekstowe; sprawdzenie tego wymogu odbywa się zgodnie z Multimedia zsynchronizowane.

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

 • Do każdego nagrania dźwiękowego (tylko audio) dołączona jest transkrypcja.
 • Każda transkrypcja jest dosłowna i zawiera informacje o wszystkich dźwiękach słyszalnych na nagraniu.
 • Każda wypowiedź jest oznaczona odpowiednim określeniem mówiącej osoby, umożliwiającym jej identyfikację.
 • Każda wypowiedź zapisana jest w odrębnym akapicie.
 • Fragmenty niepewne i niezrozumiałe są zapisane tak, jak je słychać i oznaczone.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy treść zawiera transkrypcję dla treści tylko audio.
 2. Sprawdź, czy transkrypcja jest tekstem (tzn. obraz transkrypcji nie wystarcza do zaliczenia tego testu).
 3. Sprawdź, czy transkrypcje kompletnie i wiernie odtwarzają wypowiedzi osób, informując czyje to są wypowiedzi, oraz czy informują o znaczących dźwiękach tła, takich jak np. trzaskanie drzwiami, pisk opon, wycie syren, brawa.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas:

 • wynik całego testu: niepowodzenie, niezaliczony
 • ocena zgodności z KS 1.2.1 = niezgodne

Zasoby

Pomocne narzędzia:

do opracowania

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania