Popraw ten artykuł

Nagłówki

Metoda badania:

Inspekcja kodu, wykorzystanie narzędzia ujawniającego nagłówki i kontrola wzrokowa

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryteria sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje, 2.4.6 Nagłówki i etykiety

 • Nagłówki służą do określania części strony.
 • Znacznikami h1h6 oznaczone są tylko i wyłącznie elementy strony będące tytułami bądź śródtytułami (znaczniki h1-h6 nie są używane tylko do graficznego wyróżniania tekstu).
 • Tekst nagłówków odpowiednio opisuje treść sekcji lub strony
 • Hierarchia i zagnieżdżenie nagłówków odzwierciedla hierarchię treści strony.
 • Tytuł głównej treści strony jest oznaczony nagłówkiem <h1> (rozwiązanie preferowane)
 • Poziomy nagłówków nie są pomijane (rozwiązanie preferowane).

Uwaga: Nagłówki mogą być również zdefiniowane za pomocą atrybutu ARIA role="heading", a poziom nagłówków za pomocą atrybutu aria-level="x", gdzie x to liczba definiująca poziom nagłówka.

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy każdy nagłówek opisuje temat lub cel następującej po nim treści.
 2. Sprawdź, czy ważniejsze nagłówki mają wyższy poziom. Na przykład, <h1> jest poziomem wyższym niż <h2>, który jest wyższy niż <h3>.
 3. Sprawdź, czy nagłówki z wyższym poziomem rozpoczynają nowe sekcje, a nagłówki z niższym poziomem nowe podsekcje, które są częścią sekcji o wyższym poziomie.
 4. Sprawdź, czy każdy element zdefiniowany w kodzie jako nagłówek służy rzeczywiście jako nagłówek (tytuł, śródtytuł).

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI

Wykorzystanie skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI.
 2. Wybierz z menu ANDI opcję struktures, a następnie z menu poziomego XX headings (XX oznacza liczbę nagłówków wykrytych na stronie)
 3. Użyj łącza View outline, aby rozwinąć konspekt i sprawdź, czy hierarchia nagłówków nie jest bez istotnego powodu zaburzona.
 4. Posługując się przełącznikiem między wykrytymi elementami struktury strony, przejrzyj wszystkie nagłówki na stronie.
 5. Zbadaj każdy nagłówek według zaleceń powyżej w sekcji Instrukcje.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Headings z kolekcji Paula J. Adama
 • skryptozakladka H123. Wyświetla konspekt nagłówków przeglądanej strony. Autorzy z Hinderling Volkart AG promują ją hasłem „Zobacz nagłówki jak czytnik ekranu!”.
 • Opcja struktures w skryptozakładce ANDI

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania