Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

Domyślny język naturalny (ludzki) dla każdej strony musi być określony programowo. Fragmenty, które używają języka innego niż domyślny, muszą zostać określone programowo.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • W przypadku treści internetowych atrybut języka lang może być atrybutem wielu znaczników HTML. Jego struktura to <[znacznik HTML] lang="[podstawowy podznacznik języka\]">. Podstawowy podznacznik języka jest pierwszym 2 lub 3 znakowym kodem w wartości atrybutu lang. Dialekty określone w podznacznikach języka (dodatkowe 2 lub 3 znaki) nie są częścią tego testu.
 • Wyjątek: Nazwy własne, terminy techniczne, słowa nieokreślonego języka oraz słowa lub frazy, które stały się częścią języka bezpośrednio otaczającego tekstu, nie są objęte językiem części.

Procedura testu dla KS 3.1.1 Język strony

Identyfikacja treści

Strony z tekstem (w tym z tekstem alternatywnym).

Instrukcja testowania

 1. Przeglądając treść strony, zidentyfikuj domyślny naturalny język strony. Domyślnym jest język, w którym prezentowana jest większość treści.
 2. Sprawdź, czy w znaczniku <html> strony zdefiniowany jest atrybut lang.
 3. Sprawdź, czy wartość atrybutu lang odpowiada określonemu domyślnemu naturalnemu językowi strony.
  1. Podznacznik języka podstawowego jest pierwszym 2- lub 3-znakowym kodem w wartości atrybutu lang. (Nie sprawdzaj dodatkowych specyfikacji języka, które mogą występować po podznaczniku języka podstawowego).
  2. Podznacznik języka podstawowego musi być zgodny z urzędowym rejestrem kodów IANA Language subtag registry.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 3.1.1 oraz wymaganie podstawowe nr 15 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 3.1.2 Język części

Identyfikacja treści

Treść tekstowa, która różni się od domyślnego naturalnego języka strony, w tym teksty alternatywne dla treści nietekstowych.

Instrukcja testowania

 1. Zidentyfikuj naturalny język treści tekstowej, inny niż domyślny naturalny język strony.
 2. Sprawdź, czy dla każdego elementu HTML zawierającego segment treści w innym języku niż domyślny naturalny język strony, określony został atrybut lang. Uwaga: Element bez ustawionego języka dziedziczy atrybut języka od elementów nadrzędnych.
 3. Sprawdź, czy dla segmentów treści w innym języku wartość atrybutu lang jest zdefiniowana poprawnie.
  1. Podznacznik języka podstawowego jest pierwszym 2- lub 3-znakowym kodem w wartości atrybutu lang. (Nie sprawdzajj dodatkowych specyfikacji języka, które mogą występować po podznaczniku języka podstawowego).
  2. Podznacznik języka podstawowego musi być zgodny z urzędowym rejestrem kodów IANA Language subtag registry.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 3.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 15 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

Brak.

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: