Popraw ten artykuł

Źródło

Specjaliści dostępności z Uniwersytetu Stanowego Michigan wypracowali i udostępnili Wielopoziomowy protokół oceny WCAG 2.0 AA.

Przeznaczenie protokołu

Narzędzie powstało, aby zapewnić prosty i znormalizowany protokół oceny dostępności stron internetowych i treści cyfrowych przez wykładowców, pracowników i studentów MSU. A że protokół nie opiera się na żadnych zasobach lub wymogach specyficznych dla MSU, to może być - zdaniem autorów - równie skuteczny dla innych instytucji i organizacji.

Autorzy wyraźnie zastrzegają, że ich celem nie jest:

zastępowanie oceny zgodności przez wyszkolonych ekspertów, ani zastępowanie oficjalnego języka WCAG 2.0 z konsorcjum World Wide Web (W3C). Postępowanie zgodnie z tym protokołem nie gwarantuje ani nie potwierdza dostępności, ani spełnienia specyfikacji WCAG 2.0 AA, z którymi można się zapoznać w całości na stronie http://www.w3.org/TR/WCAG20/.

Protokół nie jest przeznaczony do pełnego i wyczerpującego badania. Został zaprojektowany tak, aby mógł być łatwo stosowany przez osoby dysponujące ograniczonym czasem i ograniczoną wiedzą na temat dostępności.

Testowanie

Protokół obejmuje ogółem 46 testów uporządkowanych w 6 poziomów trudności. Osoby dokonujące przeglądu powinny zawsze zaczynać od poziomu 1 i przechodzić kolejno przez następne poziomy, dopóki nie zabraknie im czasu lub nie osiągną granic swoich możliwości.

Aby przejść do wyższego poziomu testów, muszą być wykonane wszystkie testy na niższym poziomie. Każdy test należy ograniczać tylko do takiego zakresu, jaki został wskazany w procedurze testowania, ponieważ spełnienie niektórych kryteriów sukcesu dokonywane jest czasem kilkakrotnie, na róznym poziomie, w innym zakresie na każdym z poziomów.

Testy na poszczególnych poziomach mogą być wykonywane przez różnych recenzentów, przy czym niższe poziomy dokładności mogą być przydzielane osobom o mniejszym doświadczeniu.

Wyniki testów odnotowuje się w odrębnych protokołach dla każdej badanej strony. Tabele protokołu zawierają 7 kolumn: Test, Protokół, Zdany, Niezdany, Nie dotyczy, Uwagi, Łącze do kryterium sukcesu WCAG. W kolumach „Zdany”, „Niezdany” i „Nie dotyczy” oceniający odnotowuje wynik testu, stawiajac w odpowiedniej kolumnie znak „X”. Jeśli oceniajacy nie ma pewności co do wyniku, odnotowuje to w kolumnie Uwagi i kontaktuje się z ekspertem ds. dostepności, by rozstrzygnąć wątpliwości. Oznaczenie „Nie dotyczy” należy stosować tylko wtedy, gdy test nie ma zastosowania do stron poddawanych przeglądowi (na przykład, jeśli nie ma filmów, nie można zastosować wymagań dotyczących napisów wideo).

Wyniki badania mogą być również notowane w specjalnie przygotowannym arkuszu kalkulacyjnym, który - na podstawie wprowadzonych informacji, generuje ocene ogólną i szczegółowe wyniki statystyczne dla wszystkich stron w witrynie poddannych przeglądowi.

Tłumaczenie może posłużyć do prowadzenia testów przez osoby o niewielkiej wiedzy na temat dostępności, a także do opracowania własnych procedur testowych.