Popraw ten artykuł

Test

Czy w serwisie brak jest elementów błyskających częściej niż 3 razy na sekundę lub błysk nie przekracza wartości progowych?

Wyjaśnienie

Osoby chore na padaczkę (epilepsję) są wrażliwe na bodźce wzrokowe, na przykład migotania. Mogą one wywołać ataki epileptyczne, mogące być bardzo groźne dla zdrowia i życia. W wyniku badań stwierdzono, że stosunkowo bezpieczne są migotania o częstotliwości poniżej 3 Hz i takie, które nie przekraczają pewnych wartości progowych. Szczególnie niebezpieczne są zaś błyski o wysokim nasyceniu kolorem czerwonym. Tego rodzaju błyski występują najczęściej w animacjach, filmach, grach i innych elementach multimedialnych.

Testowanie

Przejrzyj zawartość serwisu pod kątem osadzonych w nim multimediów oraz elementów dekoracyjnych, na przykład migających napisów lub ikon. Precyzyjne sprawdzenie częstotliwości lub przekraczania wartości progowych jest trudne i wymaga sporej wiedzy fachowej. Można jednak podać pewne przykłady ilustrujące ten temat. Elementami mogącymi wywołać atak są na przykład filmy prezentujące serię z karabinu maszynowego w ciemności, błyski fleszy fotograficznych, burzę z piorunami lub szybko migające czerwone światło. Jeżeli napotkasz podejrzany element, a nie jesteś w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy mieści się w dopuszczalnych ramach, wybierz odpowiedź negatywną na pytanie.