Popraw ten artykuł

Nawigacja - Łącza pomijające

Metoda badania:

Kontrola wzrokowa i test ręczny

Zastosowanie

do opracowania

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwania:

Kryterium sukcesu: 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

 • Jeśli pomiędzy górną krawędzią strony a jej treścią główną znajduje się więcej niż pięć elementów interaktywnych, to na początku strony znajduje się nawigacja pomijająca – co najmniej jedno łącze do głównej treści strony.
 • Łącza w nawigacji pomijającej są łączami tekstowymi.
 • Łącza są zawsze widoczne albo stają się widoczne po otrzymaniu fokusu klawiatury
 • Uruchomienie łącza powoduje, że punkt uwagi (fokus) przenosi się na początek głównej treści strony lub do pierwszego interaktywnego elementu w wybranym obszarze strony, jeśli nawigacja pomijająca zawiera więcej łączy.

Procedura testowania:

 1. Odśwież stronę, aby mieć pewność, że znajduje się w stanie domyślnym.
 2. Obejrzyj stronę i zlokalizuj miejsce, w którym rozpoczyna się główna treść strony
 3. Sprawdź za pomocą nawigacji klawiaturą albo za pomocą narzędzia ujawniającego interaktywne elementy strony, czy przed główną treścią strony znajduje się więcej niż pięć elementów interaktywnych.
 4. Jeśli tak, sprawdź, czy istnieje mechanizm umożliwiający pomijanie bloków treści, które poprzedzają główną treść strony (nawigacja pomijająca).
 5. Przetestuj każde łącze w nawigacji pomijającej i sprawdź, czy po uaktywnieniu punkt uwagi (fokus) przenosi się na początek głównej treści strony lub do pierwszego interaktywnego elementu w wybranym obszarze strony.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Skip Links z kolekcji Jima Tatchera. Oznacza łącza pomijające oraz miejsca, do których zostanie przeniesiony użytkownik po wybraniu łącza.
 • skryptozakładka Track focus z kolekcji Pacciello Group

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania