Popraw ten artykuł

Test

Czy treści publikowane w serwisie oraz system nawigacji mają prawidłowo zaprogramowaną kolejność odczytu?

Wyjaśnienie

Projektowanie serwisów internetowych odbywa się często przez układanie elementów interfejsu na siatce układu strony, bez brania pod uwagę struktury informacji. Powoduje to czasem, że informacja może być odczytywana w nieprawidłowej kolejności, innej niż sobie to zaplanował projektant. Kolejność odczytu informacji jest szczególnie istotna dla osób posługujących się klawiaturą, w tym osób niewidomych. Baczną uwagę należy zwrócić też na skomplikowane układy graficzne, na przykład kilkukolumnowe, zawierające ramki i podobne rozwiązania. Zaprogramowana kolejność odczytu, wynikająca z drzewa dokumentu (DOM) powinna być zgodna z prezentacją wizualną.

Testowanie

Kolejność odczytu możesz sprawdzić na dwa sposoby: Za pomocą bezpłatnego czytnika ekranu NVDA. Tworzy on na podstawie DOM strony specjalny bufor z informacjami, które prezentuje użytkownikowi za pomocą mowy syntetycznej. Przejrzyj za pomocą NVDA serwis internetowy i sprawdź, czy kolejność odczytu tą metodą zgadza się z tym, czego byś oczekiwał widząc serwis. Możesz też wykorzystać narzędzie wspomagające WAVE Toolbar, w którym wybierz narzędzie Structure/Order. Przy każdym elemencie pojawi się teraz liczba określająca kolejność odczytu, dzięki czemu możesz się upewnić, czy kolejność ta jest prawidłowa. WAVE - narzędzie do walidacji i prezentacji