Popraw ten artykuł

Nagłówki

Strony internetowe często posiadają sekcje informacji oddzielone wyróżnionymi wizualnie nagłówkami, na przykład nagłówek jest większy i pogrubiony (jak “Nagłówki” tuż nad tym zdaniem :-). Aby te nagłówki były skuteczne dla wszystkich, muszą być oznakowane (określone jako nagłówki w kodzie). Dzięki temu użytkownicy będą mogli wykorzystać nagłówki do nawigacji po stronie, zwłaszcza osoby, które nie mogą używać myszy i korzystają tylko z klawiatury, oraz osoby, które korzystają z czytnika ekranu.

Poziomy nagłówków powinny mieć sensowną hierarchię, np:

 1. Nagłówek poziomu 1 <h1>
  1. Nagłówek poziomu 2 <h2>
   1. Nagłówek poziomu 3 <h3>
   2. Nagłówek poziomu 3 <h3>
  2. Nagłówek poziomu 2 <h2>
   1. Nagłówek poziomu 3 <h3>
    1. Nagłówek poziomu 4 <h4>
    2. Nagłówek poziomu 4 <h4>
  3. Nagłówek poziomu 2 <h2>

Co sprawdzać:

 • Czy strona ma nagłówki?
 • Czy napisy, które wyglądają jak nagłówki są oznaczone jako nagłówki?
 • Czy napisy oznaczone jako nagłówki rzeczywiście są tytułami lub śródtytułami?
 • Czy hierarchia nagłówków jest sensowna?

Na każdej stronie powinien być co najmniej jeden nagłówek. Idealnie jest, gdy strona zaczyna się nagłówkiem h1, który jest zwykle podobny do tytułu strony, oraz nie pomija się na stronie poziomów nagłówków. Nie są to jednak wymagania bezwzględne.

Sprawdzanie nagłówków

Poniższe testy zawierają instrukcje, w jaki sposób w różnych przeglądarkach uzyskać podgląd konspektu nagłówków lub znakowania nagłówków.

Konspekt nagłówków: przykład konspektu nagłówków na stronie:

Konspekt nagłówków na stronie

Oznakowanie nagłówków: przykład widoku strony z oznakowanymi nagłówkami:

Oznakowanie nagłówków

Test z użyciem paska narzędzi Web Developer

Aby sprawdzić nagłówki za pomocą paska narzędzi Web Devoloper

Konspekt nagłówków:

 1. Otwórz stronę internetową, którą sprawdzasz.
 2. Rozwiń pasek Web Developer i wybierz opcję Information (Informacje), a następnie View Document Outline (Wyświetl konspekt dokumentu). Zostanie otwarta nowa strona z konspektem dokumentu.
 3. Testy bezwzrokowe (?):
  • Czy wykryto na stronie nagłówki? Jeśli nie, zobaczysz tekst 0 headings.
  • Czy konspekt zaczyna się od nagłówka [H1], a hierarchia nagłówków jest sensowna, poziomy nagłówków nie są pomijane? (Nie jest to wymagane, ale zdecydowanie zalecane.)
 4. Kontrola wzrokowa: Porównanie konspektu dokumentu z wizualną prezentacją (renderowaniem) strony.
  • Czy wszystkie napisy, które na stronie wyglądają jak nagłówki, znajdują się w konspekcie dokumentu?
  • Czy w konspekcie dokumentu znajdują się napisy, które na stronie nie są nagłówkami (nie wyglądają jak nagłówki)?

Oznakowanie nagłówków:

 1. Otwórz stronę internetową, którą sprawdzasz.
 2. Rozwiń pasek Web Developer i wybierz opcję Outline (Obrysy - Wyróżnianie). Następnie zaznacz opcje Outline Headings (Obrysuj nagłówki) oraz Show Element Tags Names (Wyświetlaj nazwy znaczników). Nagłówki zostaną obrysowane i oznaczone przed zawartością ikonami <h1>, <h2>, itp.
 3. Wszystko, co pełni funkcję nagłówka, powinno mieć przed sobą ikonę nagłówka.
 4. Nic, co nie pełni funkcji nagłówka, nie powinno mieć przed sobą ikony nagłówka.

Testy w dowolnej przeglądarce

Aby sprawdzić nagłówki w dowolnej przeglądarce:

Konspekt nagłówków:

 1. Otwórz stronę W3C z usługą walidatora HTML.
 2. Zaznacz pole wyboru Outline (Konspekt).
 3. Wybierz opcję Check by address (Sprawdź wg adresu).
 4. W polu poniżej wpisz adres URI strony internetowej, którą sprawdzasz (np www.w3.org).

Konfigurowanie testu

 1. Kliknij przycisk Check (Sprawdź). Po chwili pojawi się strona wyników.
 2. Przewiń stronę z wynikami w dół, aby przejść do sekcji Heading-level outline (Konspekt nagłówków).
 3. Kontrola niewzrokowa:
  • Czy coś tam jest? Jeżeli nie ma tekstu poniżej Heding-level outline albo nie wygląda to jak rzeczywisty konspekt strony, to oznacza, że na stronie nie ma nagłówków.

  Sekcja konspektu bez konspektu

  • Czy konspekt rozpoczyna się od H1] i ułożony jest hierarchicznie z zachowaniem poziomów nagłówków? (To nie jest to wymagane, ale wysoce zalecane).

  Sekcja konspektu z konspektem nagłówków

 4. Kontrola wzrokowa. Porównanie konspektu dokumentu z wizualną prezentacją (renderowaniem) strony.
  • Czy wszystkie napisy, które na stronie wyglądają jak nagłówki, znajdują się w konspekcie dokumentu?
  • Czy w konspekcie dokumentu znajdują się napisy, które na stronie nie są nagłówkami (nie wyglądają jak nagłówki)?

Oznakowanie nagłówków:

 1. Otwórz stronę internetową narzędzia oceny dostępności WAVE.
 2. W polu Web page address (‘Adres strony internetowej’) wpisz adres strony internetowej, którą chcesz ocenić.
 3. Kliknij przycisk strzałki WAVE this page! (‘Testuj tę stronę’). Twoja strona internetowa pojawi się w przeglądarce z mnóstwem małych ikon na jej temat. Po lewej stronie w ramce pojawi się panel zarządzania narzędziem WAVE.
 4. Wszystko, co pełni funkcję nagłówka powinno mieć ikonę nagłówka (h1, h2, h3, itd.)
 5. Nic, co nie pełni funkcji nagłówka, nie powinno mieć ikony nagłówka.

Przećwicz sprawdzanie nagłówków w demo PrzediPo

 1. Konspekt nagłówków:
  1. Najpierw sprawdź dostępną wersję strony NOWINY: https://przedipo.lepszyweb.pl/after/news.html. Postępuj zgodnie z jednym scenariuszy określonych powyżej w sekcjach „Konspekt nagłówków” powyżej. Zauważ, że istnieje ładna hierarchiczna struktura.

Wynik testu w Walidatorze HTML - Konspekt nagłówków na dostępnej stronie Nowiny

 1. Następnie sprawdź niedostępną wersję strony NOWINY: https://przedipo.lepszyweb.pl/before/news.html. Zauważ, że na stronie nie ma ani jednego nagłówka.

Wynik testu w Walidatorze HTML - brak konspektu nagłówków na niedostępnej stronie Nowiny

 1. Oznakowanie nagłówków:

  1. Tym razem zacznij od niedostępnej wersji strony NOWINY: https://przedipo.lepszyweb.pl/before/news.html. Przeprowadź kontrolę wzrokową. Co wygląda na nagłówki? (Nowiny Świateł Miasta, Klimatyzacja źródłem fali upałów, 9 miesięcy za kradzież skrzypiec, Twardy Przewałek, Zwrot do nadawcy, Twój krzyk, Brak mózgów utrudnia badania naukowe).

  Napisy na niedostępnej stronie Nowiny wyglądające jak nagłówki

  1. Następnie sprawdź na dostępnej wersji strony NOWINY (https://przedipo.lepszyweb.pl/after/news.html), jak to powinno wyglądać. Postępuj według wybranej instrukcji z sekcji „Oznakowanie nagłówków” powyżej. Na przykład skorzystaj z narzędzia WAVE. Zauważ, że obok nagłówków pojawiają się ikony nagłówków.

  Wynik testu WAVE - oznakowane nagłówki na dostępnej stronie Nowiny

  1. Następnie zobaczyć, jak to wygląda, gdy nagłówki nie są oznakowane. Przetestuj niedostępną wersję strony NOWINY: https://przedipo.lepszyweb.pl/before/news.html Zauważ, że teksty w kilku miejscach wyglądają na nagłówki, ale nie obok nich nie ma ikon symbolizujących nagłówki. (Są żółte ikony z „h?”, ponieważ WAVE uważa, że prawdopodobnie powinny to być nagłówki).

  Wynik testu WAVE - brak oznakowania nagłówków na niedostępnej stronie Nowiny

Dowiedz się więcej o nagłówkach


< Teksty alternatywne obrazów | Łatwe testy - spis treści | Współczynnik kontrastu >