Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

Badanie napisów i audiodeskrypcji w celu oceny ich równoważności z zsynchronizowanymi treściami medialnymi zazwyczaj obejmuje ręczne poznawcze porównanie oryginalnej treści z jej alternatywami.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Zsynchronizowane multimedia - dźwięk lub wideo zsynchronizowane z innym formatem, w celu prezentacji informacji lub/i z interaktywnymi komponentami, o ile nie jest to wyraźnie oznaczona alternatywa dla tekstu. Zsynchronizowane multimedia obejmują między innymi transmisje internetowe, konferencje prasowe i internetowe prezentacje szkoleniowe.
 • Napisy rozszerzone - informacja w postaci alternatywy tekstowej zsynchronizowana z obrazem, przedstawiająca zarówno mowę, jak i inne dźwięki niezbędne do zrozumienia zawartości danego medium:
  • Uwaga 1: Napisy rozszerzone mają formę podobną do zwykłych napisów, z tą różnicą, że zawierają nie tylko dialogi, ale również opis sytuacji pozadialogowej
  • Uwaga 4: Napisy rozszerzone nie powinny być formułowane niejasno lub pomijać informacji ważnych dla zrozumienia obrazu.
 • Audiodeskrypcja - narracja dodana do ścieżki dźwiękowej w celu opisu istotnych szczegółów obrazu, które nie wynikają z samej ścieżki dźwiękowej. Nazywana jest także „wideodeskrypcją” i „narracją opisową” „opisem dźwiękowym”.
 • Napisy i opisy dźwiękowe muszą być dostępne, ale nie muszą być domyślnie włączone.
 • Napisy i opisy dźwiękowe mogą znajdować się w osobnych plikach multimedialnych, tzn. audiodeskrypcja i wersja z napisami to różne pliki.
 • Same transkrypcje i niezsynchronizowane alternatywy nie spełniają tego wymogu.
 • Napisy nie są potrzebne, gdy zsynchronizowane multimedia same w sobie stanowią alternatywną prezentację informacji, która jest również prezentowana w postaci tekstu na stronie internetowej.
 • Napisy na żywo - wyjątek: Dwukierunkowe połączenia multimedialne między dwiema lub więcej osobami za pośrednictwem aplikacji internetowych nie są objęte tym testem; jest przeznaczony tylko do emisji zsynchronizowanych multimediów.
 • Uwagi z Zrozumieć KS 1.2.5:
  • Uwaga 1: W przypadku KS 1.2.3, 1.2.5 i 1.2.7, jeżeli pełna informacja o wideo jest już zapewniona przez podstawową ścieżkę dźwiękową, dodatkowa audiodeskrypcja jest zbędna.
  • Uwaga 2: Kryteria sukcesu 1.2.3, 1.2.5 i 1.2.8 nieco się pokrywają. Ma to na celu zapewnienie autorowi pewnego wyboru na minimalnym poziomie zgodności, a także zapewnienie dodatkowych wymagań na wyższych poziomach. Na poziomie A w kryterium sukcesu 1.2.3 mają możliwość wyboru między opisem dźwiękowym a pełną alternatywą tekstową. Jeśli chcą zachować zgodność na poziomie AA, w ramach kryterium sukcesu 1.2.5 muszą przedstawić opis dźwiękowy - wymóg już spełniony, jeśli wybrali tę alternatywę dla 1.2.3, w przeciwnym razie będzie to dodatkowy wymóg.

Procedura testu dla KS 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

Identyfikacja treści

Nagrane multimedia zsynchronizowane.

Instrukcja testowania

 1. Włącz napisy za pomocą funkcji odtwarzacza multimedialnego i odtwarzaj multimedia. Jeśli dostarczono osobny plik multimedialny z napisami, przetestuj ten plik.
 2. Sprawdź, czy napisy są dokładne i zawierają wszystkie dialogi i odpowiedniki dla nie-dialogowych informacji audio niezbędnych do zrozumienia treści programu, w tym efektów dźwiękowych, muzyki, śmiechu, identyfikacji i lokalizacji osób mówiących.
  1. Przesłuchaj dźwięk z całego zsynchronizowanego medium.
  2. Porównaj dźwięk z napisami, aby ocenić dokładności, synchronizację czasową i równoważność.
 3. Sprawdź, czy napisy nie zasłaniają ani nie utrudniają odczytania istotnych informacji w wideo.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test 1.2.2 oraz Wymaganie podstawowe nr 17 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)

Identyfikacja treści

Zsynchronizowane multimedia na żywo.

Instrukcja testowania

 1. Włącz napisy za pomocą funkcji odtwarzacza multimedialnego i rozpocznij sesję na żywo.
 2. Sprawdź, czy dostarczone napisy zawierają dialog i informacje o ważnych dźwiękach.
  1. Przesłuchaj dźwięk z całego zsynchronizowanego medium.
  2. Porównaj dźwięk z napisami, aby ocenić dokładności, synchronizację czasową i równoważność. Mniejsza dokładność napisów do transmisji na żywo może być akceptowalna ze względu na ograniczenia możliwości napisów w czasie rzeczywistym.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test 1.2.4 oraz Wymaganie podstawowe nr 17 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

Instrukcja testowania

 1. Włącz opisy dźwiękowe za pomocą funkcji odtwarzacza multimedialnego i odtwarzaj multimedia. Jeśli dostarczono osobny plik multimedialny z audiodeskrypcją, przetestuj ten plik.
 2. Sprawdź, czy dźwięk (z włączonymi opisami dźwiękowymi) odpowiednio opisuje ważną treść wizualną w medium, w tym informuje o działaniach, postaciach, zmianach scen, tekście na ekranie i innych treściach wizualnych.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test 1.2.5 oraz Wymaganie podstawowe nr 17 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

 • Testowanie zsynchronizowanych multimediów różni się od testów podstawowych 16. Tylko audio i tylko wideo.
 • Zsynchronizowane odtwarzacze multimedialne mogą być programami (aplikacjami) lub komponentami HTML.
 • Na poziomie AA kryterium sukcesu 1.2.5 ma zastosowanie do multimediów zsynchronizowanych. Powiązane wymaganie poziomu A, KS 1.2.3, należy oznaczyć w raporcie z testu jako „Nie testowano”. Dopuszczalne jest, aby procesy testowe dodawały test dla KS 1.2.3 (ocenianie pełnego tekstu alternatywnego pod kątem równoważności). Dodanie takiego testu przekroczyłoby podstawowe wymagania testowe i nie wpłynęłoby na wynik testu podstawowego nr 18.

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: