Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie nagrania zawierające wyłącznie dźwięk są zaopatrzone w alternatywę w postaci tekstu?

Wyjaśnienie

Osoby niesłyszące lub takie, które nie mogą z innych powodów odsłuchać nagrań dźwiękowych, powinny otrzymać alternatywę w postaci tekstu. Powinien to być dokument zawierający dokładnie te same informacje, jakie zawiera materiał dźwiękowy, chyba że nie ma tam mowy ludzkiej, którą można byłoby zapisać. Należy pamiętać, że z nagrania dźwiękowego nie skorzystają osoby niesłyszące, ale także te, które nie mają zainstalowanych odpowiednich wtyczek w przeglądarce, nie mają głośników lub wyciszyły dźwięk z innych powodów.

Testowanie

Przejrzyj serwis internetowy pod kątem nagrań zawierających tylko dźwięk i sprawdź, czy są do nich dołączone transkrypcje tekstowe. Pomiń przy tym nagrania, które nie zawierają głosu ludzkiego lub jest on elementem utworu muzycznego. Nie ma potrzeby dodawać alternatywy tekstowej do piosenek, chyba że tekst ma kluczowe znaczenie dla informacji.