Popraw ten artykuł

Dostęp do strony internetowej

Celem tej procedury testowej jest sprawdzenie, czy udostępniono użytkownikom co najmniej dwie metody zlokalizowania treści, aby mogli wybrać metodę, która jest dla nich łatwiejsza i bardziej zrozumiała.

Procedura testowa Wiele dróg obejmuje jeden test:

 • Test 19.A 2.4.5-wiele-drog

Test 19.A 2.4.5-wiele-drog

Nazwa testu ID testu Wymaganie testowe
2.4.5-wiele-drog 19.A Istnieją dwa lub więcej sposobów na zlokalizowanie strony internetowej w ramach jednego zestawu stron internetowych.

Cel testu 19.A 2.4.5-wiele-drog

Celem tego testu jest ustalenie, czy istnieje więcej niż jeden sposób na zlokalizowanie strony internetowej w zestawie stron.

Wyniki tego testu służą do ustalenia, czy spełnione jest kryterium sukcesu WCAG 2-4-5 Wiele dróg.

Identyfikacja treści

Wszystkie strony internetowe w zestawie stron (witrynie).

Wyłączenia: strony internetowe, które są wynikiem lub krokiem w procesie, takim jak formularz potwierdzenia zamówienia.

Zastosowanie:

Test 19.A 2.4.5-wiele-drog nie ma zastosowania, jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • strona nie jest częścią zestawu powiązanych stron internetowych (witryny),
 • strona internetowa jest wynikiem albo krokiem w procesie i nie ma innego sposobu uzyskania dostępu do tych treści, dopóki nie zostanie wykonane inne działanie. Może to dotyczyć:
  • strony rejestracji, potwierzenia zamowienia, transakcji finansowej lub ukończenia kursu
  • strony wynikow wyszukiwania wyświetlanej na podstawie danych wprowadzonych prrzez użytkownika

   Jak testować:

 1. Ustal, czy istnieją dwa lub więcej sposobów zlokalizowania określonej strony internetowej w zestawie stron internetowych; mogą one obejmować (ale nie wyłącznie) techniki takie jak:
  1. mapy witryny
  2. wyszukiwarka
  3. spis treści
  4. menu nawigacyjne lub menu rozwijane
  5. drzewa nawigacyjne
  6. łącza między stronami (poprzednia - następna)

  ** Uwaga **: Oprócz wymienionych mogą istnieć inne sposoby lokalizacji stron w witrynie internetowej.

 2. Sprawdź, czy zidentyfikowane techniki działają poprawnie i prowadzą do strony internetowej w witrynie, na przykład:    1. Łącza/menu prowadzą do odpowiednich stron witryny.
 3. Formularz wyszukiwania prowadzi do strony, która zawiera wyszukiwane hasło.

Ocena wyników

Jeśli wszystkie twierdzenia poniżej są prawdą, wówczas strona (treść) spełnia wymaganie testowe, jest zgodna z KS 2.4.5:

 1. Istnieją co najmniej dwie techniki zlokalizowania strony internetowej w witrynie oraz

 2. Techniki te działają poprawnie, dzięki czemu prowadzą do właściwej strony internetowej.

Obowiązujące normy