Strona ma sensowny tytuł, który opisuje jej cel lub temat
Popraw ten artykuł

Opis testu

Służy ocenie tytułu strony internetowej.

Mapowanie do standardów dostępności

 • WCAG 2.1 - kryterium sukcesu 2.4.2 Tytuły stron - poziom A: Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Zastosowanie

Badanie znacznika <title>.

Obsługa dostępności

 • W HTML do nadawania stronie tytułu istnieje znacznik <title> potomny do znacznika <head>.
 • Technologie pomocnicze odczytują tytuł strony ze znacznika <title>.

Oczekiwania

 • Strona ma tytuł zdefiniowany w kodzie znacznikiem <title>.
 • Strona posiada tylko jeden tytuł.
 • Tytuł strony jest unikalny w zestawie stron
 • Tytuł strony opisuje jej treść lub przeznaczenie.
 • Tytuł strony zawiera temat strony i nazwę witryny.
 • Tytuł strony zawiera tylko niezbędną interpunkcję.

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

 • Ten test jest obowiązkowy. Każda strona internetowa musi mieć tytuł.
 • Niektóre aplikacje internetowe i inne niż internetowe mogą zawierać treści, które zmieniają się dynamicznie. W takich przypadkach tytuł strony powinien wystarczająco opisywać cel aplikacji.
 • Specyfikacja HTML5 stanowi, że dokument HTML powinien mieć tylko jeden element <title> ORAZ że element <title> powinien być dzieckiem elementu <head>. Ale w praktyce wszystkie nowoczesne przeglądarki korygują błędy składniowe związane z lokalizacją i zagnieżdżaniem elementu <title>. Oznacza to, że nawet jeśli w kodzie strony zostanie umieszczonych więcej niż jeden element <title>, to programy korzystające z Obiektowego Modelu Dokumentu (DOM) umieszczą element <title> w prawidłowej lokalizacji i zazwyczaj będą przedstawiać użytkownikowi tylko pierwszy element <title> (jeśli jest więcej niż jeden).
 • Nie należy mylić znacznika <title>z atrybutem title, który służy do dodawania podpowiedzi/dodatkowych informacji o elemencie.

Testowanie

Metoda badania

Inspekcja kodu. Użycie narzędzia ujawniającego tytuł strony.

Pomocne narzędzia:

Procedura testowania:

 1. Sprawdź, czy strona ma tytuł zdefiniowany w kodzie znacznikiem <title>.
 2. Sprawdź, czy w kodzie strony nie ma więcej znaczników title niż jeden.
 3. Sprawdź, czy tytuł strony w zestawie stron jest inny od pozostałych.
 4. Sprawdź, czy tytuł krótko i odpowiednio opisuje treść strony.
 5. Sprawdź, czy tytuł zawiera temat strony i nazwę witryny.
 6. Sprawdź, czy tytuł nie zawiera zbędnej interpunkcji.

Wykorzystanie ANDI

Testowanie tytułu strony za pomocą skryptozkładki ANDI
 1. Uruchom skryptozakładkę ANDI i wybierz z menu opcję struktura.
 2. Wybierz z menu poziomego opcję więcej szczegółów.
 3. Wybierz z rozwijanej listy opcję tytuł strony.
 4. Sprawdź w oknie dialogowym, czy tytuł został określony, czy opisuje treść strony, czy zawiera temat strony i nazwę witryny, czy zawiera tylko uzasadnione zasadami pisowni znaki interpunkcyjne.

Zasoby

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

<title>Strona główna | Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl</title>
<title>O nas | LepszyWeb.pl</title>
<title>Usługi | LepszyWeb.pl<title>

Niezaliczone

 • brak tytułu w znaczniku <title> (pusty znacznik)
  <title></title>
  
 • tytuły nieopisujące treści:
  <title>xxxx</title>
  <title>12345</title>
  
 • tytuły z nagromadzeniem zbędnych znaków interpunkcyjnych:
  <title>... == Jakiś tytuł strony == ...</title>
  <title>:: Jakiś tytuł strony :: </title>