Popraw ten artykuł

Identyfikacja błędów i sugestie korekty

Metoda badania:

Testy ręczne – niewypełnianie pól wymaganych, podawanie danych w formacie niezgodnym z wymaganym, testy z czytnikiem ekranu lub użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

Zastosowanie:

Wszystkie komponenty formularzy zbierające dane oznaczone jako wymagane oraz pola z określonym formatem danych

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Obsługa dostępności

do opracowania

Oczekiwanie:

Kryteria sukcesu: 3.3.1 Identyfikacja błędu, 3.3.3 Sugestie korekty błędów, 3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

 • Każdy komunikat o błędzie dokładnie opisuje błąd i wskazuje, jak go usunąć.
 • Komunikaty o błędach są łatwo wykrywalne przez wszystkich użytkowników. Możliwe sposoby prezentacji:
  • komunikat o błędzie jest wyświetlany w wyskakującym oknie dialogowym,
  • komunikat o błędzie jest wyświetlany bezpośrednio obok pola błędu ORAZ:
   • Jest powiązany z polem jako część etykiety za pomocą atrybutu aria-labelledby lub aria-describedby ALBO
   • Jest częścią obszaru z treścią dynamiczną (aria-live) i ogłaszaną jako alert.
  • Komunikat o błędach prezentowany jest na liście błędów, a fokus klawiatury umieszczany jest tuż przed początkiem listy umieszczonej nad formularzem.
 • Jeśli w polach formularza wprowadzane są dane, które skutkują podjęciem przez użytkownika zobowiązań prawnych lub finansowych albo dotyczą ważnych danych osobowych, wówczas:
  • Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne lub
  • Sprawdzanie: Dane są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość poprawienia ewentualnych błędów lub
  • Potwierdzenie: Istnieje mechanizm, umożliwiający użytkownikowi sprawdzenie, skorygowanie i potwierdzenie poprawności danych przed ich ostatecznym przesłaniem.

Procedura testowania:

 1. Wprowadzaj nieprawidłowe wartości w polach zbierających dane, aby uruchomić automatyczne wykrywanie błędów, które powodują powiadomienia o błędach, np.:
  • pomiń wpisywanie danych w polach oznaczonych jako wymagane,
  • w polach daty użyj innego format, niż oczekiwany,
  • w polach e-mail wpisuj adresy bez wymaganego znaku @,
  • w polach przeznaczonych na hasło wpisuj hasła nie spełniające warunków podanych w instrukcji.
 2. Sprawdź, czy wykryte zostały wszystkie przypadki niepoprawnie wprowadzonych danych lub braku danych w polach wymaganych.
 3. Sprawdź, czy:
  • Użytkownik jest informowany o błędzie (albo natychmiast po opuszczeniu błędnie wypełnionego pola, albo przy próbie przesłania formularza) ORAZ
  • błąd jest opisany tekstem, ORAZ
  • pole z błędem jest wyróżnione.
 4. Sprawdź, czy komunikaty o błędach zapewniają dodatkowe wskazówki, jak poprawić błędy, lub przykłady.

Zasoby

Pomocne narzędzia:

Techniki WCAG 2.1

do opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania