Popraw ten artykuł
Tagi: struktury

Podstawowy test struktury strony

Podczas gdy inne testy z Bazy testów wstępnych koncentrują się na konkretnych kryteriach sukcesu w WCAG, ten test jest szerszy, bardziej ogólny. Pomaga zrozumieć, w jak różny sposób przeglądają i „widzą” stronę internetową niektórzy ludzie. W ramach tego podstawowego testu struktury strony sprawdzasz możliwość korzystania ze strony bez obrazów, stylów i układu.

Strony internetowe są często zaprojektowane z wieloma kolumnami, sekcjami, kolorami i innymi aspektami wizualnymi, które pomagają uporządkować informacje osobom, które widzą stronę w swoim domyślnym wyświetlaczu. Jednak niektórzy ludzie nie zobaczą strony w ten sposób. Osoby niewidome słuchają strony za pomocą czytnika ekranu lub czytają ją na monitorze brajlowskim. Niektóre osoby słabowidzące lub z innymi wadami wzroku zmieniają sposób wyświetlania strony, aby ją przeczytać; na przykład zmieniają układ z wielokolumnowego na jednokolumnowy, zmieniają rozmiar tekstu i inne własności.

Podstawowy test struktury polega na sprawdzeniu, jak strona działa, gdy jest „linearyzowana” w jedną kolumnę, a prezentacja jest zmieniona, jak pokazano na obrazach poniżej.

Obrazy przedstawiające zlinearyzowany i zmieniony sposób wyświetlania

Poniższe zdjęcia ilustrują domyślny sposób wyświetlania strony internetowej w 3 kolumnach i zmieniony sposób wyświetlania. Rysunek A pokazuje domyślne wyświetlanie trzech kolumn z nawigacją po lewej stronie.

Rysunek A. Domyślne wyświetlanie strony z trzema kolumnami i stopką

RysunekA

Rysunek B pokazuje stronę zlinearyzowaną w jedną kolumnę, z nawigacją u góry. Rysunek C pokazuje stronę zlinearyzowaną, z nawigacją na dole. Kolejność sekcji (np. nawigacja u góry, u dołu lub w innym miejscu) zależy od projektu strony internetowej - użytkownik zwykle nie może kontrolować kolejności.

Rysunek B. Strona zlinearyzowana w jedna kolumnę z nawigacją na górze

Rysunek B

Rysunek C. Strona zlinearyzowana w jedna kolumnę z nawigacją na dole

Rysunek C

Rysunek D pokazuje stronę zlinearyzowaną z wyłączonymi stylami. Gdy wykonasz poniższe kroki sprawdzania struktury podstawowej, twoja strona będzie wyglądać mniej więcej tak:

Rysunek D Strona z wyłączonymi stylami

Rysunek D

Rysunek E pokazuje stronę zmienioną przez osobę słabowidzącą, aby była bardziej czytelna, na przykład główny tekst jest duży, tekst stopki jest bardzo mały, a nagłówki mają inny kolor.

Rysunek E

Rysunek E

Chociaż dobrze jest mieć doświadczonego użytkownika czytnika ekranu testującego strony internetowe, każdy może uzyskać wstępne wyobrażenie o potencjalnych barierach dostępu dla użytkowników czytników ekranu i innych osób, które zmieniają sposób prezentacji strony. Poniższe kroki pokazują, jak wyłączyć obrazy, wyłączyć style wyświetlania strony i linearyzować stronę w celu sprawdzenia struktury strony.

Uwagi:

 • Tabele danych nie będą miały sensu, gdy zostaną zlinearyzowane – zignoruj to, ponieważ czytniki ekranu mają funkcję umożliwiającą korzystanie z tabel danych (pod warunkiem, że są odpowiednio oznakowane).
 • Demo Przed i Po daje wyraźny pogląd na to, jak podstawowy test struktury strony ujawnia bariery dostępności. (Jest to również trochę zabawne, więc sugerujemy, aby to sprawdzić, badając niedostępne strony PrzediPo wg instrukcji opisanych poniżej ).

Co robić:

Uzyskaj widok podstawowej struktury strony, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Podstawowe testy struktury poniżej, aby:

 • Wyłączyć obrazy i wyświetlić teksty alternatywne.
 • Wyłączyć arkusze stylów (CSS), które określają sposób wyświetlania strony z układem, kolorami itp.
 • Zlinearyzuj stronę lub tabele (w zależności od paska narzędzi).

Co sprawdzić:

 • Sprawdź, czy informacje mają sens, gdy są czytane w kolejności, w jakiej są wyświetlane; na przykład, czy nagłówki znajdują się tuż nad informacjami, których dotyczą. (Tabele danych nie muszą mieć sensu zlinearyzowanego, zgodnie z uwagą powyżej).
 • Sprawdź, czy tekst alternatywny zawiera odpowiednie informacje o brakujących obrazach (zgodnie z sekcją Teksty alternatywne obrazów).
 • Sprawdź, czy bloki informacji mają wyraźne nagłówki (zobacz także sekcja Nagłówki). Gdy nawigacja, główna treść i inne sekcje mają dobre nagłówki, łatwiej jest ludziom znaleźć informacje.

Podstawowe testy struktury strony

Sprawdzanie za pomocą paska narzędzi WebDeveloper

Aby sprawdzić podstawową strukturę za pomocą paska narzędzi WebDeveloper:

 1. Otwórz stronę internetową, którą sprawdzasz, w przeglądarce z zainstalowanym paskiem narzędzi WebDeveloper.
 2. Na pasku narzędzi wybierz opcję Images (Obrazy), a następnie Disable Images (Wyłącz obrazy).
 3. Na pasku narzędzi wybierz CSS, a następnie Disable All Styles (Wyłącz wszystkie style).
 4. Na pasku narzędzi wybierz Miscellaneous (Różne), a następnie Linearize Page (Linearyzuj stronę).

Sprawdzenie struktury na stronie demo PrzediPo

 1. Najpierw sprawdź strukturę dostępnej wersji strony głównej: https://przedipo.lepszyweb.pl/after/home.html
  1. Wykonaj kolejno przedstawione powyżej testy, aby wyłączyć obrazy i wyłączyć CSS.
  2. Przewiń stronę w dół i zauważ, że w sekcji „Witamy w Światłach Miasta” znajdują się 3 nagłówki artykułów z tekstami zwiastunów (zapowiedzi, streszczenia, lidu) pod każdym z nagłówków.

  Fragment dostępnej wersji strony z wyłączonymi stylami

 2. Następnie sprawdź strukturę niedostępnej wersji strony głównej: https://przedipo.lepszyweb.pl/before/reports/home.html
  1. Wykonaj kolejno przedstawione powyżej testy, aby wyłączyć obrazy i wyłączyć CSS.
  2. Przewiń stronę w dół i zauważ, że w sekcji „Witamy w Światłach Miasta” trzy nagłówki następują jeden po drugim, a nie przed testami, które tytułują. Teksty wszystkich trzech zwiastunów artykułów następują po sobie, tak, jakby to był jeden tekst.

  Fragment niedostępnej wersji strony z wyłączonymi stylami

 3. Sprawdź także formularz na niedostępnej wersji strony Ankieta: https://przedipo.lepszyweb.pl/before/survey.html.
  1. Wykonaj kolejno przedstawione powyżej testy, aby wyłączyć obrazy, wyłączyć CSS i włączyć linearyzację strony (najlepiej widać w przeglądarce Firefox). Zwróć uwagę, jak rozmieszczone są pola przeznaczone na adres e-mail. Zauważ, że etykiety nie są powiązane z polami (jest tak, ponieważ strona nieprawidłowo używa tabeli układu):

  Linearyzacja strony z formularzem. Fragment


< Alternatywy multimediów | Łatwe testy - spis treści | O Łatwych testach >