Popraw ten artykuł

Potrzebny jest Twój wkład

Cel projektu Baza wiedzy - Ocenianie dostępności cyfrowej możemy osiągnąć znacznie szybciej i pełniej, jeśli zaangażuje się wiele osób, które zechcą wnieść do projektu swój wkład, podzielić się swoimi opracowaniami.

Opcja „Popraw ten artykuł”

Możesz ulepszyć każdy już opublikowany materiał. Od dodania przysłowiowego przecinka, poprawienia linku, po uzupełnienie albo skrócenie, przeredagowanie zawiłych fragmentów, uproszczenie zdań, itd.

Użyj przycisku Popraw ten artykuł umieszczonego na początku każdego materiału. Przejdziesz na specjalną stronę artykułu na platformie Github. Otwórz plik do edycji i popraw, co chcesz poprawić. Nie obawiaj się, nic nie zepsujesz na oryginalnej stronie. Scalenia poprawek dokona administrator.

Lokalizacja przycisku Edytuj
Przycisk Edytuj znajduje się nad treścią artykułu w pasku narzędziowym - ikona ołówka

Gdy naniesiesz proponowanie zmiany, opisz je zwięźle w formularzu i zapisz przyciskiem Commit changes.

Dodaj treść

Możesz zaproponować nowe opracowanie do każdego działu bazy wiedzy. W domyślnym menu strony umieszczonym w pasku bocznym znajduje się sekcja Dodaj treść, a w niej dwa łącza Dodaj treść 1 i Dodaj treść 2. Otwórz jedno z nich, a następnie - jak opisano w sekcji powyżej, użyj przycisku Popraw ten artykuł i dodaj proponowaną nową treść.

Jeśli pozostawisz swój adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić zmiany, gdy będą konieczne. Jeśli nie zostawisz adresu e-mail, zakładamy, że pozwalasz nam swobodnie wykorzystać, w tym przeredagować lub włączyć do innego materiału zgłoszoną przez Ciebie propozycję.

Zgłoś problem

Możesz również zgłosić problem, sugestie czy nawet nową treść za pomocą systemu śledzenia problemów na repozytozytorium projektu.

Zostań współpracownikiem

Jeśli masz konto na Github, możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności tej platformy, w tym dołaczyć do grona stalych współpracowników.

Licencja