Popraw ten artykuł

Test

Czy użytkownik ma możliwość wyłączenia, wstrzymania lub wydłużenia limitu czasu, by spokojnie zapoznać się z treścią lub skorzystać z funkcji serwisu?

Wyjaśnienie

Każdy użytkownik pracuje w innym tempie, a niepełnosprawni użytkownicy pracują często wolniej niż przeciętnie. Dlatego istotny jest dla nich limit czasowy, jaki przewidział na ich działania projektant serwisu internetowego. Automatycznie odświeżana strona lub wygasająca ważność sesji mogą mieć ustawiony zbyt krótki limit czasowy, by niepełnosprawny użytkownik mógł skorzystać z serwisu. Należy zatem mu zapewnić jedną z następujących możliwości:

  • zatrzymania upływu czasu, zanim limit czasowy upłynie,
  • dostosowania limitu czasu do własnych potrzeb,
  • wydłużenia limitu za pomocą prostej operacji, na przykład zatwierdzenia w oknie dialogowym przed upłynięciem czasu. Te zasady nie dotyczą sytuacji, gdy upływ czasu związany jest z czasem rzeczywistym (np. aukcje internetowe) lub jest kluczowy i jego zatrzymanie byłoby bezsensowne (np. egzamin).

Testowanie

Przejrzyj serwis internetowy pod kątem akcji, które wymagają szybkiej reakcji użytkownika. W szczególności przyjrzyj się sesjom autoryzacyjnym i innym działaniom związanym z działalnością konkretnego użytkownika. Jeżeli są w nim takie, które wymagają od konkretnego użytkownika wykonania czynności w określonym czasie, sprawdź czy limit tego czasu może być dostosowany, tzn. zatrzymany, przedłużony lub dostosowany.