Popraw ten artykuł

O Pomocniku adepta

Jest to zestaw blisko 39 testów zdefiniowanych w ramach projektu A3Web.org zrealizowanego w 2013 roku przez Stowarzyszenie Twoje nowe możliwości.

A3Web.org było usługą internetową pomagajacą adeptom dostępności oceniać zgodność stron z WCAG 2.0 na poziomie AA. Niestety, rozwój aplikacji został zarzucony. Ale stanowiący rdzeń aplikacji zestaw testów może pomóc w ocenie stron dostępności stron zwłaszcza osobom mało doświadczonym, o niewielkiej wiedzy.

Opisy testów można również wykorzystać w pracach nad jednolitą bazą testów podstawowych.

Na każdy test składa się:

  • Pytanie testowe: pytanie o istnienie na stronie cechy, właściwości spełniającej badane kryterium zgodności,
  • Wyjaśnienie: zwięzłe objaśnienie kryterium sukcesu,
  • Testowane: instrukcja wykonania testu.

Zestaw pytań obejmuje tylko krytyria sukcesu WCAG 2.0.

Możesz pomóc w uzupełnieniu zestawu o brakujące testy. Zgłoś brakujący opis w systemie śledzenia błędów.