Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie pola do wprowadzania danych przez użytkownika są zaopatrzone w etykiety lub instrukcje?

Wyjaśnienie

Serwis internetowy powinien wspomagać użytkownika we wprowadzaniu danych w formularzach. Służą temu między innymi etykiety i instrukcje wyświetlane przy każdym polu. Etykiety informują użytkownika jakie informacje należy w tym miejscu wprowadzić (np. adres email, wybór województwa, zaznacz kolor. Instrukcje informują użytkownika, w jaki sposób wprowadzić żądane informacje (np. data w formacie rrrr-mm-dd, hasło powinno zawierać od 6 do 32 znaków, proszę wpisać samymi dużymi literami). Odpowiednie etykiety i instrukcje ułatwią wprowadzanie danych i ograniczą liczbę popełnianych błędów.

Testowanie

Przejrzyj formularze w serwisie internetowym i sprawdź, czy przy każdym elemencie (polu tekstowym, polu wyboru i opcji, liście) znajdują się etykiety lub instrukcje. Etykiety powinny znajdować się przy każdym elemencie, a instrukcje w razie potrzeby doprecyzowania sposobu wprowadzania danych. Etykiety powinny być dowiązane do elementów formularza za pomocą znacznika LABEL.