Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie elementy interfejsu mają określoną nazwę i rolę, a wartość jest dostępna dla technologii asystujących?

Wyjaśnienie

To kryterium sukcesu ma charakter bardzo techniczny i odnosi się do semantyki interfejsu użytkownika. Nazwa - każdy element interfejsu powinien mieć indywidualną, unikalną nazwę (identyfikator), po którym można odróżnić poszczególne elementy. W ten sposób technologie asystujące mogą lepiej komunikować użytkownika z interfejsem. Rola - każdy element interfejsu powinien mieć zdefiniowaną rolę, jaką pełni w interfejsie. Takimi rolami mogą być przycisk, link, tabela, menu, pole edycyjne itd. Język HTML i pochodne mają zestaw gotowych kontrolek, które zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem przyjmują automatycznie odpowiednią rolę. Jeżeli jednak elementy są stosowane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub programista tworzy własne rozwiązania, to takie role należy przypisać, stosując role ARIA. Wartość - każdy element interfejsu powinien być zaprojektowany w sposób, który będzie umożliwiał odczytanie jego wartości oraz zmianę. Odczyt i zmiana mogą być dokonywane przez użytkownika lub program. Wartością dla pola wyboru (checkbox) jest stan „zaznaczone” lub „niezaznaczone”. Wartością pola tekstowego jest tekst doń wpisany.

Testowanie

Najprostszym sposobem na sprawdzenie spełnienia tego kryterium sukcesu jest użycie bezpłatnego programu odczytu ekranu NVDA. Za jego pomocą możesz przeglądać stronę, wypełniać formularze, nawigować. Jednoczesna obserwacja interfejsu i odsłuchiwanie komunikatów generowanych mową syntetyczną pozwoli na wychwycenie niezgodności. Na przykład gdy na stronie wyświetlany jest przycisk, a NVDA informuje, że jest to link, to oznacza niezgodność roli. Gdy za pomocą NVDA nie da się odczytać zawartości pola edycyjnego lub niczego do niego wpisać - oznacza to problemy z odczytem i zapisem wartości. CZAS