Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uzasadnienie metody badania

Ten test podstwowy wymaga ręcznego sprawdzenia kilku różnych technik służacych lokalizacji strony w zestawie stron.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Wyjątki: strony internetowe, które są wynikiem lub krokiem w procesie, nie są objęte tym testem.

Procedura testu dla KS 2.4.5 Wiele dróg

Identyfikacja treści

Strony internetowe w zestawie powiązanych stron (witrynie).

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy witryna zapewnia dwa lub więcej sposobów znalezienia i dotarcia do żądanej strony, na przykład za pomocą takich technik, jak:
  • mapa witryny
  • wyszukiwarka
  • spis treści
  • menu nawigacyjne lub menu rozwijane
  • drzewa nawigacyjne
  • łącza między stronami (poprzednia - następna)

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 2.4.5 oraz Wymaganie podstawowe nr 23 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

 • Oprócz wymienionych w instrukcji testowania mogą istnieć inne sposoby lokalizacji stron w witrynie internetowej.

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: