Popraw ten artykuł

Test

Czy wszystkie nagrania audio-wideo (filmy) mają dołączoną ścieżkę napisów dla osób niesłyszących?

Wyjaśnienie

Każdy film, czyli nagranie zawierające zarówno ruchomy obraz, jak i dźwięk, powinien zostać zaopatrzony w napisy. Nawet jeżeli w filmie nie ma głosu ludzkiego, to napisy powinny o tym poinformować oraz przekazać informacje o istotnych dźwiękach w nagraniu. Stosować można napisy otwarte lub zamknięte. Napisy otwarte to takie, które są na stałe wmontowane w film i widzi je każdy użytkownik. Napisy zamknięte użytkownik może włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby. O ile pozwala na to technologia, lepiej jest stosować napisy zamknięte (CC), które użytkownik może włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby.

Testowanie

Przejrzyj serwis internetowy pod kątem nagrań zawierających ruchomy obraz i dźwięk (audio-wideo). Sprawdź, czy są do nich dołączone napisy dla osób niesłyszących. Jeżeli są dołączone napisy zamknięte, sprawdź czy można je łatwo włączyć, szczególnie za pomocą klawiatury. Jeżeli filmy są osadzone w serwisie, ale pochodzą z innych serwisów, na przykład YouTube lub Vimeo, to także powinny posiadać napisy.